Toekomstdebat

Toekomstdebat, december 2009

De Olympische Spelen 2028 en haar (ruimtelijke) consequenties

Ruim 20 alumni zijn op 10 december 2009 naar het kantoor van ASR Vastgoed Ontwikkeling te Utrecht gekomen om te luisteren naar een viertal boeiende presentaties over het thema “Ruimtelijke impact van de Olympische Spelen 2028 in Nederland”.

Mark Monsma van het NOC*NSF, trapte af met een uitgebreide toelichting op de ambities en aanpak van het Olympisch Plan 2028. Frank ten Have van Deloitte verkende vervolgens de publiek-private samenwerkings- en financieringsmogelijkheden. Marijn van der Jagt van VROM gaf een inspirerende doorkijk op de verschillende ruimtelijke voorverkenningen. Richard Mulder van Bouwend Nederland sloot de rij af met een vurig pleidooi om de krachten te bundelen.

Uiteraard werden er vanuit de zaal en, onze bestuursvoorzitter annex spreekstalmeester, Alex Sievers de nodige prikkelende vragen opgeworpen, zodat er bij tijd en wijle ook geanimeerde discussies ontstonden. Tijdens de naborrel (met hapjes) werden deze in petite comité natuurlijk rustig voortgezet. De organisatie was in de zeer goede handen van onze kersverse bestuursleden Mireille Jeurnink (MCD IV) en Herbert Smeenk (MCD III). Waarvoor uiteraard onze dank! Rest mij tot slot ook de sprekers (voor hun tijd en inzet), alsmede ASR Vastgoed Ontwikkeling (voor hun gastvrijheid) hartelijk te danken!

Nicolaas Veltman,
Namens het MCD Kennisnetwerk

Hier kunt u de verschillende presentaties downloaden:

  Hier vindt u een aantal foto's van het toekomstdebat:

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen