Activiteiten

De MCD heeft een actief alumninetwerk.
Per jaar organiseert het network een aantal activiteiten, zoals oa projectbezoeken en buitenlandse excursies, om met oud-studiegenoten en andere MCD-ers te discussiéren over het vak, nieuwe kennis op te doen en bij te praten.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de secretaris: secretarismcd@gmail.com.

Nominaties MCD-Scriptieprijs 2023 
De genomineerden voor de MCD-scriptieprijs 2023 zijn bekend!

Het MCD Kennisnetwerk looft jaarlijks een prijs uit voor de in haar ogen beste MCD-scriptie van het afgelopen jaar. Uit die vele scripties zijn de volgende 3 genomineerd voor de MCD-scriptieprijs 2023 (in willekeurige volgorde);

·         Robbert de Mug, met zijn scriptie “Brainport made by Brainport”, over de bijdrage die kennisintensieve zoals ASML kunnen spelen in stedelijke gebiedsontwikkeling.

·         Sebastiaan van der Hijden, met zijn scriptie “Een marathon, geen sprint” over de stedelijke mobiliteitstransitie vanuit het perspectief van uiteenlopende stakeholders.

·         Suardus Ebbinge, met zijn scriptie “Ruimte om te OverBruggen”. Een case-study onderzoek naar de mogelijkheden om in gebouwen publiek domein te realiseren. 

Via deze weg alvast onze hartelijke felicitaties aan de drie genomineerden!

Aan de jury nu de taak om uit deze drie kandidaten een winnaar te kiezen. De jury staat onder voorzitterschap van Tobias Verhoeven (van Synchroon) en wordt aangevuld met Silvia van der Meij (Provincie Noord-Holland), Mireille Jeurnink (VanWonen), Lennert Middelkoop (Deloitte) en -winnaar van de MCD Scriptieprijs 2021- Arjen Kamphuis (gemeente Den Bosch).

Op 12 december 2023 tijdens het MCD20 jaar event in Rotterdam wordt de winnaar bekend gemaakt. Ruim tijd dus voor jullie om de scripties te gaan lezen.  De links naar de drie scripties vind je hier:

·         Erasmus University Thesis Repository: Brainport made by Brainport (eur.nl)

·         Erasmus University Thesis Repository: Een marathon, geen sprint; Aangrijpingspunten voor de stedelijke mobiliteitstransitie op basis van de percepties van stakeholders (eur.nl)

·         Erasmus University Thesis Repository: Ruimte om te OverBruggen (eur.nl)

 Misschien een leuke suggestie als leesvoer in de koffer deze zomervakanti--

Met vriendelijke groet,

Bestuur MCD Alumni

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen