Module 2 Urban Transitions

Stedelijke transities voor veerkrachtige steden

In deze module staan belangrijke stedelijke duurzaamheid transities centraal: de mobiliteits- en energietransitie. Beide transities dragen in belangrijke mate bij aan het al dan niet realiseren van klimaatadaptieve, gezonde en veerkrachtige steden. In hoeverre kunnen nieuwe wijken volledig energieneutraal en met een lage parkeernorm worden gebouwd. Op welke manier kunnen energie- en vervoersarmoede worden bestreden? In deze module leer je een transities als systeem te begrijpen en te vertalen naar gebiedsgeoriënteerde scenario’s en strategieën.

Duurzame mobiliteitstransitie

Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in het leefbaar, bereikbaar, betaalbaar en groen houden van steden. Omwille van voldoende ruimte, reistijd en -comfort willen veel stadsbesturen het gebruik van duurzame en gezonde(re) vormen van mobiliteit voor mensen stimuleren, terwijl autogebruik wordt ontmoedigd, waarvoor mobiliteitsconcepten zoals MaaS, STOMP of mobiliteitshubs zijn ontwikkeld. Wat betekent de mobiliteitstransitie voor stedelijke gebieden? In deze module leer je over het belang en de mogelijkheden van de verschillende mobiliteitsconcepten, en krijg je inzicht in de kansen, kosten en uitdagingen die de mobiliteitstransitie met zich meebrengt.

Innovatieve projecten in een groot politiek en maatschappelijk speelveld, zoals de Floriade 2022 in Almere, vragen om een duidelijke strategie en goed omgevingsmanagement. De MCD-opleiding geeft de handvatten om de juiste keuzes te maken.

Energietransitie als ruimtelijke opgave

De energietransitie gaat over de overgang van een systeem gebaseerd op het gebruik van fossiele bronnen naar een systeem gebaseerd op het gebruik van CO2-neutrale bronnen. Zo’n transitie kent technische, juridische, organisatorische, sociale en economische dimensies en voltrekt zich de komend decennia op verschillende niveaus (van mondiaal tot lokaal). Wat betekent dit concreet voor gebiedsontwikkeling? En wat is de relatie met andere ruimtelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, verstedelijking en natuurversterking?

Transitiemanagement, scenarioplanning en strategievorming

Als we de veerkracht van de stedelijke leefomgeving willen vergroten kan het behulpzaam zijn deze urgente transitieopgaven met een integraal systeemperspectief te benaderen. Op welke manier kunnen we transitiemanagement concepten en scenarioplanning methoden toepassen om daarmee gebiedsspecifieke ontwikkelstrategieën te bepalen? Deze module geeft je inzicht in de diverse belangen van partijen betrokken bij stedelijke transities, en bied je handvaten om op een systematische manier energie- en mobiliteitstransities te integreren in stedelijke projecten.

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • Dr. Giuliano Mingardo
  • Dr. Karel Van den Berghe
  • Prof. dr. Derk Loorbach
  • Prof. dr. Ellen van Bueren

Aanmelden

De module Urban Transitions (MCD21) wordt gegeven van 5 november tot en met 10 december 2024. Colleges vinden plaats op de EUR en op locatie.
Wil je je aanmelden of meer informatie? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen