Docenten

De filosofie van de MCD met betrekking tot haar docenten is eenvoudig: voor elk onderwerp dat in de opleiding aan de orde komt wordt de beste docent gezocht. Vaak zijn dit Nederlandse docenten, maar incidenteel wordt ook een buitenlandse docent uitgenodigd. In een aantal gevallen betreft dit het docententeam van de betrokken universiteiten, maar in een flink aantal gevallen gaat het om docenten van andere universiteiten, kennisinstellingen of uit de praktijk. Inhoudelijke kennis, didactische vaardigheden en bijdrage aan de opleiding staan centraal.

Niet toevallig staan de meeste MCD-docenten met één been in de wetenschap en met het andere been in de praktijk. De beste docenten hebben het vermogen hun academische kennis te illustreren met praktijkervaringen. Ook zijn ze in staat academisch te reflecteren op de praktijkervaringen die tijdens de opleiding door studenten of collega’s worden ingebracht.

Docenten worden binnen de MCD grondig en doeltreffend geëvalueerd. Elke bijdrage, elke collegedag, elke module, elk semester, de totale opleiding en de organisatie daaromheen worden uitvoerig geëvalueerd. Daar waar nodig wordt bijgestuurd.
Deze kwaliteitsbewaking past bij het academische profiel van de MCD en maakt haar tot topopleiding.

De MCD nodigt niet alleen ‘the usual suspects’ uit voor een bijdrage aan het curriculum, maar neemt haar rol als topopleiding serieus en zoekt ook voortdurend naar vernieuwing in het vakgebied. In totaliteit zijn ongeveer 55 universitaire docenten aan de opleiding verbonden.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen