Modules

Drie fasen, acht modules

De Master City Developer opleiding bestaat uit drie fasen. In de kernfase (module 1-3) krijg je inzicht in de context van stedelijke ontwikkeling. Wat beïnvloedt de ontwikkeling van een stad en hoe kunnen projecten daar sturing aan geven? De verdiepingsfase (module 4-6) zoomt in op het niveau van concrete stedelijke ontwikkelprojecten. Optimalisatievraagstukken tussen marktpotentie, beschikbare middelen en gewenste ruimtelijke kwaliteit staan hierbij centraal. In de specialisatiefase (module 7 en 8) doen deelnemers essentiële onderzoeksvaardigheden op tijdens een concreet onderzoek naar een vraag uit de praktijk.