Modules

Drie fasen, acht modules

De Master City Developer opleiding bestaat uit drie fasen. In de kernfase krijg je inzicht in de context van stedelijke ontwikkeling. Wat beïnvloedt de ontwikkeling van een stad en hoe kunnen projecten daar sturing aan geven? De verdiepingsfase zoomt in op het niveau van concrete stedelijke ontwikkelprojecten. Optimalisatievraagstukken tussen marktpotentie, beschikbare middelen en gewenste ruimtelijke kwaliteit staan hierbij centraal. In de specialisatiefase doen deelnemers essentiële onderzoeksvaardigheden op tijdens een concreet onderzoek naar een vraag uit de praktijk.

Bekijk de brochures voor een compleet overzicht van alle modules.