M9 Urban Research Thesis

Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

Tijdens deze module leer je wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. De scriptie vormt het sluitstuk van de opleiding leidend tot de MCD master titel. Tegelijkertijd is het een uniek en leerzaam proces, de module stelt je in staat om je te specialiseren in een bepaald onderwerp. Het vergroot je perspectief op het vakgebied, en opent bovendien deuren naar een nieuw netwerk.

Masterscriptie

Het doel van deze module is het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoeksproject op basis van wetenschappelijke methoden. Daarbij is het onderzoeksvoorstel uit module 7 het vertrekpunt. Je leert hoe je empirische data op een systematische manier kunt verzamelen, analyseren en interpreteren. Met je scriptie lever je een essentiële bijdrage aan zowel het vakgebied als de wetenschap van stedelijke gebiedsontwikkeling.

Nieuwe kennis en kunde

Met de masterscriptie wordt nieuwe kennis vergaard en gegenereerd. Met het doen van een eigen onderzoek verwerf je inzicht over en toepassing van bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen, sturingsstrategieën, handelingsperspectieven of afwegingskaders. In andere gevallen doen studenten onderzoek naar trends en ontwikkelingen over hedendaagse thema’s en uitdagingen, soms gericht op specifieke soort gebieden.

Begeleiding en terugkomdagen

Het proces van het schrijven van de wordt ondersteund door een begeleidend docent. Tijdens de module vinden ook een aantal terugkomdagen plaats, waarbij deelnemers hun voortgang aan elkaar presenteren en ervaringen over elkaars aanpak worden uitgewisseld.

Docenten

Uiteenlopende docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft begeleiden het afstudeerscriptieproces.

Aanmelden

De module Urban Research Thesis wordt gegeven van 4 september 2025 tot en met 15 januari 2026. Deze module kan niet los gevolgd worden.

 

De MCD heeft mijn blik op gebiedsontwikkeling ontzettend verrijkt. Een goede balans tussen inhoudelijke diepgang en verbreding van proces en context. Het verschil tussen “heb ik over gehoord” en “kan ik echt over meedenken en meepraten”. Datgene wat je leert is direct toepasbaar in de praktijk en daardoor heb ik veel plezier van de opleiding. Ook was het erg leuk om veel nieuwe vakgenoten te leren kennen en projecten te bezoeken om ook zo nieuwe inzichten te krijgen. Ik kreeg ook gewoon veel positieve energie van na zo veel jaar weer terug te zijn op een universiteitscampus!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen