Maak kennis met de MCD

De MCD gaat over de stad

De Master City Developer (MCD) richt zich op stedelijke (ontwikkelings)opgaven op gebiedsniveau.

Werken aan de stad en werken aan (binnen)stedelijke ontwikkelingen betekent werken aan complexe, integrale vraagstukken. De stad en de regio’s staan voor grote uitdagingen. Een greep uit de actualiteit: mobiliteitsvraagstukken, de inclusiviteit van de stad, binnenstedelijk bouwen, het aantrekken van talent, verduurzaming en aardgasvrij bouwen, klimaatverandering, circulariteit en COVID-19.

De combinatie van deze opgaven vraagt om specifieke kennis en het vermogen van betrokken professionals om samen te werken met zeer uiteenlopende mensen en met organisaties en partijen in alle geledingen van de stad.

De kennis, het talent, het leiderschap en de vaardigheden die daar voor nodig zijn, staan centraal in de MCD opleiding. In verschillende modules leert de MCD’er strategisch te handelen in een multidisciplinair team en ontwikkelt hij een eigen visie op het vak en op de stad. Het kunnen overzien van de complexiteit van stedelijke ontwikkelingen en daarin kunnen schakelen en handelen vanuit de eigen rol staat centraal in de opleiding.

De MCD verdiept je kennis

De MCD biedt je de kans om je kennis zodanig te verdiepen dat je als strategisch specialist in stedelijke ontwikkeling het verschil kunt maken. De MCD is een integrale academische opleiding en maakt dat je complexe, integrale stedelijke vraagstukken vanuit jouw visie en rol kunt doorgronden, benaderen en oplossen. Zo geef je je rol in het vormgeven van onze steden en regio's een extra impuls en dimensie.

De MCD vergroot je impact

De MCD verbreedt je kennis van stedelijke ontwikkelingsprojecten en daagt je uit om je strategische impact op ontwikkelingsprojecten te vergroten. Je leert hoe verschillende schaalniveaus (regio, stad, gebied, project) in elkaar grijpen. Het is een multidisciplinaire opleiding waarin je kennis uit verschillende relevante disciplines integreert, waaronder: economie, bouwkunde, wet-en regelgeving, bestuurskunde en planologie.

Door de samenstelling van de groep krijg je versneld inzicht in de verschillende belangen in het veld en je leert je hoe je die belangen in elkaars verlengde kunt leggen zodat je samen werkt aan hetzelfde doel.

DE MCD versterkt je inzicht

De MCD biedt inzicht in de relevante mondiale stedelijke trends en leert deelnemers hoe steden en regio’s zich ontwikkelen en tot elkaar verhouden. Je krijgt inzicht in de impact van gebiedsgerichte (her)ontwikkelingen op de economische- en sociale dynamiek van steden en wijken. Hoe ga je om met de complexiteit in de omgeving en processen van gebiedsgerichte projecten? Deelnemers verdiepen zich in verschillende strategieën en sturingsprincipes en leren deze op adequate wijze te implementeren in de praktijk. Ook ontwikkel je succesvolle gebiedsconcepten en ontwikkelstrategieën.

Na de MCD opleiding ben je in staat leiding te geven aan processen van visievorming, strategie ontwikkeling, coalitievorming en uitvoering. Een MCD alumnus is in staat te reflecteren op het eigen handelen en kan projecten en processen spiegelen aan relevante wetenschappelijke inzichten en (internationale) praktijkvoorbeelden.

De MCD garandeert kwaliteit

De opleiding wordt sinds 2002 verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft, samen met haar praktijkpartner Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam en een groot aantal andere praktijkpartners. De MCD combineert wetenschap inzicht met actuele praktijkvraagstukken uit binnen- en buitenland. Deze combinatie van quick-wins voor de praktijk en een fundamentele kennis- en competentie-impuls stelt MCD’ers in staat om of vanaf dag één resultaat in de eigen organisatie terug te brengen.

Aan de MCD worden PE-punten toegekend via de Aedes PE-academie aan bestuurders van corporaties.

De MCD verbindt

Je ontmoet gelijkgestemden werkzaam bij verschillende organisaties in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Je maakt kennis met projecten en ontwikkelingen door het hele land. Je leert kijken door de bril van medewerkers werkzaam bij ontwikkelaars, corporaties, lokale overheden, adviesbureaus, provincies en Rijk en werkt met hen aan de vragen van vandaag. MCD alumni spelen door de opleiding heen een actieve rol als sparringpartner, coach en praktijkexpert.

Permanente Educatie 

Per mei 2021 staat de MCD in de Aedes PE-Academie op de lijst van geaccrediteerde opleidingen. Dit betekent dat aan de MCD ook PE-punten worden toegekend voor bestuurders aan corporaties. Corporatiebestuurders moeten zelf via de PE-academie hun PE-punten registreren (inlogggevens worden verstrekt door Aedes). 

Open College / MCD seminar

Benieuwd of de MCD iets voor jou is? Regelmatig organiseren we een Open College of een MCD seminar voor mensen die graag een keer een kijkje willen nemen in de MCD-praktijk. Op 14 februari 2023 was er op de EUR een MCD seminar over Mobiliteithubs en op 23 juni 2022 een Open College op de EUR met als onderwerp: Gebiedsontwikkeling X.0.
Op 30 januari 2020 verzorgde Riek Bakker een bijzonder college in Hotel New York over de ontwikkelingen op de Kop van Zuid.  Luister hier het college terug.
Wil je meer weten over de MCD? Stuur dan een mail naar mastercitydeveloper@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen