Module 1 Urban Economics

Stedelijke groei, citymarketing en agglomeratiekracht

Wat maakt steden economisch succesvol? Gaat het om productiviteit en innovatievermogen? Of wordt het economisch succes juist bepaald door de 'consumptie' van stedelijke voorzieningen en is juist een aantrekkelijke leefklimaat doorslaggevend? Waarom kiezen bewoners, bedrijven en bezoekers voor de stad? Kunnen we deze processen beïnvloeden met gericht beleid? Deze module laat zien welke rol imago van de stad speelt in de beslissing van de verschillende stakeholders en welke nieuwe economische inzichten relevant zijn voor gebiedsontwikkeling. 

De module ‘Economie van de Stad’ heb ik ervaren als een geweldige reis langs processen op internationaal, nationaal en regionaal niveau die van invloed zijn op het economisch functioneren van steden. Door deze blikverruiming ga je met andere ogen kijken naar stedelijke ontwikkeling. De basis is gelegd voor nieuwe inspiratie in de volgende modules.
Daniël Rietbergen
Planoloog Gemeente Den Haag

Dynamiek

Iedere stad heeft een eigen economische dynamiek. Populaire steden zoals Londen, Parijs en Amsterdam groeien sterk, terwijl andere te maken hebben met krimp. Wat verklaart deze dynamiek en wat zijn de sterke steden van morgen?

Afwegingen

Inzicht in de ontwikkeling van steden vereist kennis over investeerders in en gebruikers van de stad. Welke afwegingen maken zij? Wat zijn belangrijke vestigingsfactoren? En welke rol spelen perceptie en imagovorming daarbij?

Innovatie

Steden bieden een voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen. Talent en diversiteit zijn sleutelbegrippen in dit verband. Hoe kan innovatie in steden worden gestimuleerd?

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking versterkt de stad én de plaatsen daaromheen. Denk aan afstemming op het gebied van economie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Met bezoeken aan de Zuidas en de High Tech Campus wordt duidelijk hoezeer deze gebieden in hun regio’s zijn ingebed.

Collegethema's

 1. De stad groeit; Steden en hun levenscyclus
 2. De stad trekt aan; Citymarketing en gebiedsbranding
 3. Economische dynamiek; De casus Amsterdam
 4. Economische diversiteit en innovatie; Agglomeratie en kennisoverdracht
 5. Regionaal economisch beleid; De casus Eindhoven
 6. Mainports; Het economisch belang van infrastructuur en stedelijke knooppunten
 7. Integratiecasus Feijenoord; De ontwikkeling van een stadiongebied

Docenten

Bijdragen van onder meer:

 • Prof.dr. Frank van Oort
 • Prof.dr. Henri de Groot
 • Dr. Willem van Winden
 • Dr. Giuliano Mingardo

Aanmelden

De eerstvolgende module Urban Economics vindt plaats van 2 september t/m 7 oktober 2020. Je kunt je aanmelden bij het programmabureau 010-4082567 of mail naar info@mastercitydeveloper.nl . Download de brochure om alle informatie nog eens rustig door te lezen.