Module 1 Urban Economics

Stedelijke ontwikkeling gericht op brede welvaart

De stad is een bron van economische groei, innovatie, talent en welvaart en werkt daarmee als een magneet op mensen, ondernemers en bedrijven. Maar dichtheid gaat ook samen met congestie, vervuiling, ongelijkheid en schaarste. Hoe verhogen we de welvaart én het welzijn van mensen in de stad? In deze module leer je hoe stedelijke economie werkt en wat de implicaties daarvan zijn voor besluitvorming en samenwerking voor stedelijke planning.

De (verdeelde) triomf van de stad

Naast een productiestad, zijn steden ook steeds meer een consumptiestad geworden. Hogere lonen worden vaak uitgegeven aan dure woningen en voorzieningen. Steden en regio’s concurreren om talent, de belangrijkste productiefactor van de 21e eeuw. Sommige steden en groepen mensen binnen steden kunnen daarin niet meekomen. Zowel de triomf van de stad als de keerzijde ervan verkennen we in deze module.  

Weerbaarheid en innovatie

Hoe maak je een stedelijke regio weerbaar? Economische schokken en structuurveranderingen volgen elkaar in snel tempo op, van pandemieën tot de automatisering van productieprocessen. Dit vraagt veel van de vaardigheden van werknemers. We zoeken uit wat een stad weerbaar maakt, in termen van economisch herstel én innovatie (noodzakelijk voor transities), met blijvend werk, productiviteit en welzijn voor zoveel mogelijk mensen. 

Brede welvaart en gebiedsontwikkeling

Een focus op welzijn benadrukt meer en andere doelen in de stedelijke samenleving dan alleen verdienvermogen. Wat kunnen mensen en bedrijven hier zelf aan bijdragen? Wat beklijft op plekken, en welke impact heeft overheidsbeleid? Dit zijn belangrijke vragen die we in de module bespreken. We doen dit o.a. aan de hand van de casus Eindhoven, waar we dieper ingaan op knelpunten in de arbeidsmarkt, vastgoedmarkt en stedelijke planning, en waar de implicaties voor beleidsmakers, investeerders en bedrijven duidelijk worden. 

 

De module ‘Urban Economics’ heb ik ervaren als een geweldige reis langs processen op internationaal, nationaal en regionaal niveau die van invloed zijn op het economisch functioneren van steden. Door deze blikverruiming ga je met andere ogen kijken naar stedelijke ontwikkeling. De basis is gelegd voor nieuwe inspiratie in de volgende modules.

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • Prof.dr. Frank van Oort
  • Drs. Jeroen van Haaren
  • Dr. Erik Braun

Data en aanmelden

De eerstvolgende module Urban Economics (MCD21) wordt gegeven van 3 september tot en met 8 oktober 2024. Colleges vinden plaats op de EUR en op locatie.
Wil je je aanmelden of meer informatie? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen