Module 1 Urban Economics

Stedelijke economie, mobiliteit en retail

Stedelijk-economische vernieuwing, ruimtelijke planning, bereikbaarheid en mobiliteit zijn sterk met elkaar verbonden. Maar is de relatie tussen deze elementen altijd duidelijk? Leidt economische groei in de stad ook tot vernieuwing? En is bereikbaarheid een garantie voor economische groei? Kunnen duurzame mobiliteit en economische groei naast elkaar bestaan in gebiedsontwikkeling? Dit zijn precies de thema’s waarop jij nieuwe kennis kunt ontwikkelen bij module 1 van de MCD.

Steden zijn al lang niet meer de plekken waar alleen wordt gewerkt. Wonen, winkelen, cultuur, horeca en ontspanning maken de binnenstad aantrekkelijk. Maar deze mix leidt ook tot uitdagingen voor het binnenstadsmanagement. De huidige COVID-19 crisis zal deze uitdagingen nog urgenter maken. Hoe kan de binnenstadeconomie - met name winkels en horeca - de huidige crisis overleven? Is er nog steeds sprake van de Triumph of the City?

Deze module richt zich op het verkrijgen van economisch inzicht in de ontwikkeling van hedendaagse steden en stedelijke regio's. Gezaghebbende theorieën die relevant zijn voor het begrijpen van het fenomeen ‘stad’ zullen worden afgewisseld met toonaangevend wetenschappelijk onderzoek naar het groeien en krimpen van steden en regio's.

De module ‘Urban Economics’ heb ik ervaren als een geweldige reis langs processen op internationaal, nationaal en regionaal niveau die van invloed zijn op het economisch functioneren van steden. Door deze blikverruiming ga je met andere ogen kijken naar stedelijke ontwikkeling. De basis is gelegd voor nieuwe inspiratie in de volgende modules.

Dynamiek

Iedere stad heeft een eigen economische dynamiek. Populaire steden zoals Londen, Parijs en Amsterdam groeien sterk, terwijl andere steden te maken hebben met krimp. Wat verklaart deze dynamiek en wat zijn de sterke steden van morgen?

Afwegingen

Inzicht in de ontwikkeling van steden vereist kennis over investeerders in en gebruikers van de stad. Welke afwegingen maken zij? Wat zijn belangrijke vestigingsfactoren? En welke rol spelen perceptie en imagovorming daarbij?

Innovatie

Steden bieden een voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen. Talent en diversiteit zijn sleutelbegrippen in dit verband. Hoe kan innovatie in steden worden gestimuleerd?

Mobiliteit

De laatste jaren zijn vraag en aanbod van mobiliteit erg veranderd. Hoe gaan steden om met deze veranderingen? Welke rol speelt mobiliteit in gebiedsontwikkeling?

Retail

De retail sector is altijd heel belangrijk geweest voor de aantrekkelijkheid en economische positie van een stad. Deze sector is de laatste jaren kwetsbaar geweest door onder andere de veranderingen in consumentengedrag en de ontwikkeling van e-commerce. De huidige COVID-19 crisis zal nieuwe uitdagingen voor deze vitale sector met zich meebrengen. Hoe kunnen steden hierop reageren en innoveren?

Collegethema's

  1. De groeiende stad: van productie naar consumptie 
  2. Steden en regio's in de wereldeconomie
  3. Economische diversiteit en innovatie als motor van de stad
  4. Stedelijke bereikbaarheid, mobiliteit en parkeren: trends en ontwikkelingen
  5. Integratiecasus: de nieuwe oeververbinding in Rotterdam

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • Prof.dr. Frank van Oort

Data en aanmelden

De eerstevolgende module Urban Economics start begin september 2023. 
Stuur voor meer informatie een e-mail naar: mastercitydeveloper@ese,eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen