Module 5 Urban Strategy & Design

Sturen en ontwerpen van stedelijke gebiedsontwikkeling

Deze module gaat over sturen in gebiedsontwikkeling: van analyse via ontwerp naar strategievorming. Hoe komen we in stedelijke gebieden tot een effectieve ontwikkelstrategie? Hoe blijven we adaptief inspelen op veranderingen in markt, politiek en maatschappij? In deze module leer je om te gaan met een steeds grotere diversiteit aan partijen en de uitdagende integrale opgaven die spelen bij gebiedsontwikkeling.

Strategische sturingsaanpak

De eerste stap is een strategische analyse van een gebiedsopgave: welke actoren, belangen en middelen spelen in de opgave een rol? Vervolgens leren we een krachtige ontwikkelstrategie samen te stellen met een breed gedragen narratief en ruimtelijk concept. Begrippen als leiderschap, macht en draagvlak vormen de kennisbasis van een strategische sturingsaanpak.

Ontwerpende visies én strategische acties

In deze module worden handvatten aangereikt om zelf een visie op de toekomst van een stedelijk gebied in woord en beeld uit te drukken door concepten te leren ontwerpen en evalueren. Leer met oog voor de (institutionele) omgeving van een gebiedsopgave strategische acties te formuleren en gemotiveerde keuzes te maken voor de positionering en programmering ervan.

Integrale en organische ontwikkelstrategieën

Het programma kent een grote variatie in zowel vorm als inhoud. Colleges (soms op locatie) worden afgewisseld met werkateliers en discussies met experts uit wetenschap en praktijk. We besteden aandacht aan integrale samenwerking, zoals in het Merwede Utrecht, maar ook aan stapsgewijze, experimentele ontwikkeling, zoals in De Binckhorst (Den Haag). Schakelend tussen theorie en praktijk leren deelnemers om te gaan met actuele én toekomstige gebiedsopgaven.

“Tijdens mijn MCD-studie bleken tegengesteld lijkende belangen regelmatig eenvoudig verenigbaar, of evident geachte oplossingen schier onmogelijk wanneer ze werden uitgetekend.”

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • Prof. dr. Co Verdaas
  • Prof. em. mr. Friso de Zeeuw
  • Prof. dr. Edwin Buitelaar
  • Dr. Steffen Nijhuis
  • Drs. Geurt van Randeraat MCD
  • Dr.ir. Marjolein Spaans
  • Dr. ir. Tom Daamen

Aanmelden

De module Urban Strategy & Design wordt gegeven van 5 september tot en met 10 oktober 2024. 
Wil je je aanmelden of meer informatie? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

 

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen