Module 4 Urban Investment & Finance

Investeren in en rekenen aan stedelijke gebiedsontwikkeling

Deze module gaat over de strategische investeringsafwegingen van verschillende actoren en hoe hun belangen worden verbonden in financieel-haalbare gebiedsontwikkeling Hoe krijg je partijen met verschillende financiële belangen mee om te investeren in stedelijke projecten? De dynamiek van onzekerheid, de verschillende belangen van partijen, de ruimtelijke en marktkwaliteit van het plan, en het verdelen van (on)rendabele programma onderdelen spelen daarbij een rol.

Weerbare projecten

Gebiedsontwikkeling is een langjarige bezigheid en de vastgoedmarkt is dynamisch. Tegelijkertijd stuurt de politiek op de economie en spelen er grote stedelijke transities zoals het ruimtelijk omgaan met klimaatrisico’s zoals overstromingen. Dit financieel-economische samenspel leidt tot een breed pallet aan ambities en uitkomsten. Daarnaast zijn diverse vastgoedmarkten onderling nauw verbonden, maar ook verweven met financiële markten. Op welke manier kun je op deze dynamiek als professional anticiperen? Met de kennis en tools uit deze module kun je gebiedsontwikkeling projecten financieel weerbaarder maken.

Publieke en private investeringsafwegingen

Actoren in gebiedsontwikkeling maken financieel-economische afwegingen op basis van hun specifieke verantwoordelijkheden, belangen en uitgangspunten. Partijen meekrijgen in plannen vergt daarom inzicht in hun strategische afwegingskaders, dit geldt evenzeer voor publiek richting privaat als omgekeerd. In deze module leer je hoe institutionele beleggers investeringen selecteren, ontwikkelaars strategisch projecten kiezen, publieke partijen prioriteren, en welke proposities aantrekkelijk zijn voor private equity partijen.

Het verhaal achter het getal

Rekenen aan vastgoed, grond en gebieden staat aan de basis van een financieel haalbaar project, maar de kwaliteit van berekeningen is volledig afhankelijk van de uitgangspunten. Elk getal is een aanname en heeft een eigen verhaal dat kan verschillen van partij tot partij. Hoe beoordeel je strategisch financiële rekenmodellen, van jezelf en van anderen? In deze module leer je zowel investeringsafwegingen als financiële berekeningen toe te passen op concrete gebiedsprojecten.

Deze module van MCD heeft mij geholpen om beter te begrijpen met welke belangen de verschillende partijen aan tafel zitten. Daarmee worden mijn stedenbouwkundige ontwerpen sterker, robuuster en gerichter, omdat we de belangen van stakeholders vaker kunnen verenigen.
Bart Hoogveld

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • Drs. Jeroen van Haaren
  • Prof. dr. Frank van Oort
  • Michel van Rhee
  • Patrick Joosen
  • Carolien Schippers

Aanmelden

De eerstvolgende module Urban Investment & Finance (MCD21) wordt gegeven in mei 2025. Colleges vinden plaats op de EUR en op locatie.
Wil je je aanmelden of meer informatie? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen