Opleidingsvarianten

MSc

De MCD bestaat uit negen modules. Deelnemers die de hele MSc volgen, doorlopen een deeltijdprogramma dat bestaat uit drie fasen (de kernfase, de verdiepingsfase en de onderzoeksfase) waarover de negen modules verdeeld zijn.

In dit zorgvuldig ontworpen en NVAO-geaccrediteerde masterprogramma bouw je inzicht en kennis stapsgewijs op. Iedere module kent een of meer toetsmomenten. Daarnaast wordt met behulp van een assessment (na module 3 en module 6) ook getoetst of deelnemers in staat zijn verbindingen te maken tussen modules en het geleerde toe te passen in hun praktijk.
Na succesvolle afronding van alle onderdelen - inclusief de scriptie - ontvangen deelnemers het masterdiploma en de titel MCD.

Losse modules 

Module 1 tot en met 6 en 8 kunnen ook los gevolgd worden. Modules bestaan steeds uit zes collegedagen.
Voor modulaire studenten is meedoen aan de toetsing facultatief, maar het wordt wel sterk aangeraden. Aan het eind ontvangen modulaire deelnemers een certificaat van deelname. De behaalde studiepunten blijven tenminste 5 jaar geldig voor diegenen die de hele opleiding willen doen

Van losse modules naar MSc programma

Het is mogelijk om eerst enkele modules te volgen en dan alsnog door te gaan met het volledige MSc programma. In dat geval krijgen deelnemers een vrijstelling voor de gevolgde modules. De toetsen van de alle modules moeten succesvol afgerond zijn.

Andere opleidingsvarianten

De modulaire opbouw van de opleiding biedt de nodige flexibiliteit. Er zijn mogelijkheden om de opleiding langs een alternatief traject te volgen, bijvoorbeeld omdat de opleidingsbehoefte, carrière ontwikkeling of privé-situatie daarom vragen. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag een persoonlijk opleidingsadviesgesprek aan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen