Master City Developer

Strategisch sturen in stedelijke ontwikkeling

De druk op de steden en het stedelijk gebied is groot. Los van alle grote veranderingen die er al waren op het gebied van klimaat, mobiliteit, de energietransitie, stikstof en de effecten van COVID-19, staan we in de komende jaren ook nog eens voor een gigantische bouwopgave door het hele land heen. De kunst is om die inpassing van de woonopgave zó te doen dat het helpt om Nederland toekomstbestendig te maken en de economie te versterken. Ga er maar aan staan. Zo’n opgave lukt alleen als het gebeurt met een integrale blik en in goede samenwerking met alle betrokken.

Hoe doe je dat? Door goed voorbereid te zijn, de juiste vragen te stellen en aandacht te hebben voor de verschillende belangen.
Voor professionals die op strategisch niveau met stedelijke (ontwikkel)vraagstukken bezig (willen) zijn is er de Master City Developer (MCD).

De MCD biedt inhoudelijke verdieping en versnelt de ontwikkeling van professionals in het vakgebied. Je kunt de opleiding volgen als tweejarige parttime MSc of je kunt losse modules volgen. Kies wat bij je past. Instromen is op ieder moment mogelijk.
De MCD is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en de Gemeente Rotterdam.

De eerstvolgende module (Urban Governance) start op donderdag 13 januari 2022. 

Update Coronavirus (12 november 2021)
De MCD gaat in Coronatijd gewoon door, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Het hoger onderwijs weer open zonder 1,5 meter. De basisregels "blijf thuis bij klachten", "nies en hoest in je elleboog" en "was vaak je handen" blijven gelden en hanteren we als opleiding strikt.
Mondkapjes is bij verplaatsing in de universiteitsgebouwen weer verplicht gesteld vanaf 6 november. Wanneer je zit, mag het mondkapje af.
Lees hier meer over de laatste update van de overheidsmaatregelen en wat deze betekenen voor de studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

Module 4 Urban Investment & Finance

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen