De MCD opleiding

De Master City Developer (MCD)

De MCD reikt je kennis, kunde en vaardigheden aan om op strategisch niveau te sturen in complexe stedelijke ontwikkelprojecten.
De MCD staat voor:

  • een duidelijke en actuele visie op het vakgebied
  • deelnemers uit het publieke en open debat
  • topdocenten uit wetenschap en praktijk
  • een groot en actief netwerk van alumni op sleutelposities
  • Internationaal perspectief door studiereis naar het buitenland (bv Londen/Birmingham, New York).

Focus op de stad

Wat is de stedelijke agenda van de toekomst en welke rol kunnen ontwikkelings­projecten daarin vervullen? Ruimtelijke conceptontwikkeling, klantgericht denken en strategievorming worden gekoppeld.

Integrale benadering

De opgaven zijn integraal, dus de opleiding ook. Binnen de opleiding is aandacht voor economie en de fysieke ruimte en ook voor sociologie, recht, stedenbouw, financiën, politiek-bestuurlijke verhoudingen, (grond)beleid, management en communicatie.

Wetenschap en praktijk

Studenten worden uitgedaagd kritische wetenschappelijke vragen te stellen, maar ook concrete praktijkoplossingen te creëren. Persoonlijke groei staat voorop.

Leren van elkaar

Door een zorgvuldige intake blijft de opleiding exclusief en staat deze garant voor kwaliteit. De mix van achtergronden zorgt ervoor dat studenten in de keuken van andere disciplines kijken. Ook haar docenten selecteert de MCD zorgvuldig, op basis van grondige evaluaties.

De MCD’er

De MCD’er heeft een HBO/WO voor­opleiding en minimaal vijf jaar ervaring in stedelijke (gebieds)ontwikkeling. Naast gedrevenheid en passie voor het vak bezit hij/zij een gedegen en aantoonbare motivatie voor het volgen van de opleiding. Met het doorlopen van de opleiding leert de MCD’er strategisch te handelen in een multidisciplinair team. Het overzien van de complexiteit van stedelijke ontwikkelingen staat centraal. Dit legt de basis voor een stevige eigen visie. Na de opleiding is de MCD’er beter in staat een leidende rol te vervullen in de effectieve aansturing van gebiedsgerichte projecten.

Twee intensieve jaren, maar de beste investering die ik ooit heb gedaan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen