Eerste uitreiking scriptieprijs

MCD Kennisnetwerk Scriptieprijs 2009 (eerste uitreiking)

Vanaf de vierde lichting MCD-afgestudeerden wil het Kennisnetwerk de beste scriptant belonen met een prijs, ter beschikking gesteld door de jaarsponsor. Alle jaarscripties gehonoreerd met een 7,5 of hoger komen in aanmerking voor mededinging naar de prijs. Gezien de wetenschappelijke pre-selectie door de programmaleiding zal de beoordeling vanuit het bestuur van het MCD Kennisnetwerk plaatsvinden, op basis van criteria van maatschappelijkerelevantie, zoals actualiteit, nieuwheidswaarde en representativiteit voor de opleiding.

Uiteraard zal de prijsuitreiking met de nodige publiciteit in de vakbladen worden omgeven.

In september 2009 zal de eerste prijs worden uitgereikt aan de beste scriptant van MCD4. De genomineerden voor de scriptieprijs zijn inmiddels bekend.

In de afgelopen weken zijn de verschillende scripties van de lichting MCD4 beoordeeld voor de eerste AM-Scriptieprijs van het MCD Kennisnetwerk. In de beoordeling zijn de volgende criteria gehanteerd:

 • Vindingrijkheid: onderwerpkeuze, theorie, onderzoeksaanpak.
 • Concreetheid: omvang en inhoud beschrijving praktijksituaties (praktijkcases), in concrete aanbevelingen of handreikingen.
 • Actualiteit: sluit het aan bij de actualiteit in het werkveld, leent het onderwerp zich voor publicatie (hoeveel is al over dit onderwerp gepubliceerd).

Genomineerden

Op basis van deze criteria zijn (in willekeurige volgorde) de onderstaande scripties genomineerd voor de AM-Scriptieprijs:

 • Vincent Hofs: met “Perspectief of uitzichtloos”;
 • Patrick Verhoef met “Een ex-ante verkenning van de grenzen van de grondexploitatiewet”;
 • Ernest Pelders met “De geboorte van een project”;
 • Jesse Wellink met “ Met een incubator gaat het beter”.

Vervolgproces

In vervolg op deze eerste selectieronde maakt de AM Scriptieprijscommissie nu een definitieve keuze uit bovenstaande scripties. De leden van deze commissie zijn:

 • Rein van Steeg, directeur AM 
 • Arie van der Ent, hoofdredacteur Real Estate Magazine 
 • Frank ten Have, partner Deloitte Real Estate Advisory 
 • Martijn van Veelen, bestuurslid MCD Kennisnetwerk en manager Proper Stok

De uiteindelijke winnaar van de AM scriptieprijs ontvangt naast een oorkonde, een bedrag van € 1.000,-. De bekendmaking en prijsuitreikingen vinden
plaats op het MCD-seminar van 17 september a.s.

Herbert Smeenk en Ivo van Ophem, organisatoren 1ste AM-Scriptieprijs,

mede namens het bestuur van het MCD Kennisnetwerk.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen