Voorjaarsexcursie Gent

Afgelopen mei waren we te gast bij de gemeente Gent. In, wat de ambtenaren van de gemeente Gent zelf “het lelijkste gebouw van Gent” noemen, worden we hartelijk ontvangen met koffie en Belgische koeken. Het gebouw is een icoon voor de “betonarchitectuur” uit de 70’er jaren, een schril contrast met de historische beelden die in de gemiddelde brochure over Gent staan. Na een korte presentatie door Koen de Borger over de grootste herstructureringsprojecten die momenteel actueel zijn in de Stad Gent zijn we iets dieper ingegaan op de wijze waarop in België (herstructurerings)processen door de overheid opgepakt worden.

Waar wij in Nederland veelal als afdelingen afzonderlijk aan projecten werken, is in Gent de integratie van de verschillende beleidsvlakken en afdelingen zodanig doorgevoerd dat de ambtenaren het tot de “Gentse ziekte” bombarderen. De integrale goedkeuring en instemming zorgt er voor tijdrovende en stroperige processen. Desalniettemin wordt het voordeel van de bredere benadering van ontwikkelingen wel onderschreven.

Klik hier om het volledige verslag als PDF te downloaden.