Aftrap Spatial Talks

Ken je netwerkkracht

Aftrap ‘Spatial Talks’: debat- & dinercyclus voor MCD-alumni

Als aanloop naar het 10-jarig jubileumfeest van het MCD Kennisnetwerk worden komend jaar 11 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor oud-MCD’ers. In samenspraak met de MCD-programmaleiding wordt per keer een interessante gastspreker uitgenodigd zijn of haar visie te komen delen op de nabije toekomst van ons vak als integraal gebiedsontwikkelaar.

Iedere MCD-lichting wordt hiermee een gelegenheid geboden oud-studiegenoten te treffen en gezamenlijk actuele ontwikkelingen in het vakgebied en gemaakte carrièrestappen te bespreken. Dit met het oog op de actuele doorontwikkeling van zowel de alumnistichting als de masteropleiding.

Klik hier voor het complete verslag.