Toekomstdebat

Debat: Heeft de binnenstad toekomst? 

Door: Jeroen Mensink

Het MCD kennisnetwerk kwam 30 november 2012 bijeen in de monumentale hal van het voormalige postkantoor aan het Neude in Utrecht voor een debat over de toekomst van de binnenstad. Daar zijn vragen aan de orde gekomen als ‘wat bepaalt de attractiviteit van de binnenstad?’, ‘welke rol kan de gemeente of de ontwikkelaar hierin spelen’ en ‘gaan winkels ten onder aan het shoppen op internet?’

Praktische lessen:

  • Ontwikkelaars richten zich op de dertig grootste binnensteden van Nederland en focussen vooral op de rol van initiator, zonder zelf tot aanschaf van  grond of gebouw over te gaan.
  • De winkelende 50-plusser heeft best nog geld te besteden, maar verwacht dan wel een comfortabel winkeldomein waar het aan niets ontbreekt.
  • Waak voor gemiddelden, Nederland is heel divers!
  • Crisis? Dit is het nieuwe normaal. Stem daarop af.
  • Ruilverkaveling in retail is nodig om het overschot aan winkelruimte terug te dringen.

Klik hier voor het volledige verslag op de website gebiedsontwikkeling.nu

Link naar presentatie Frank Quix: winkelontwikkeling binnensteden.