Toekomstdebat

Toekomstdebat, november 2010

Op 12 november reisden ca. 30 leden van het MCD Kennisnetwerk af naar Bergen op Zoom om te luisteren naar een aantal interessante presentaties over het “Koppelen van gebiedsopgaven”.

Na een introductie door vice-voorzitter van het Kennisnetwerk en organisator van het toekomstdebat Nicolaas Veltman, trapte Bert Melles (gemeentelijk projectmanager Bergse Haven) af met een toelichting op de ontwikkelingsambities en gebiedsurgenties rondom het gebied Bergse Haven. Hij liet vanuit dit project op micro-niveau zien hoe hij door opgaven te koppelen het project zo goed mogelijk in goede banen leidt. Dit doet hij bijvoorbeeld door het project in kleinere clusters te knippen of door de Bergse Haven te koppelen aan andere programma’s waardoor hij subsidies kan aanvragen.

Tiny Arts (beleidsadviseur gemeente Bergen op Zoom) vertelde aan de hand van “Bergen op Zoom aan zee” over het meso-niveau van de opgave. Hij vertelde veel naar buiten te treden met zijn opgave en zo nieuwe allianties op te zoeken. Het helpt hem juist om onderwerpen op te schalen en groter te maken.

Boris Hocks en Martijn Stevens presenteerden aan de hand van het programma “Zuidwestelijke Delta” het macro-niveau. Zij lieten zien hoe bij ontwikkelingen in de omgeving van een regio (bijvoorbeeld de Floriade als trigger voor de bio-based economy) aangehaakt kan worden, om zo het programma ook een nieuwe impuls te geven.

Na de pauze werd onder leiding van Geert Teisman (hoogleraar EUR) en Wim van de Kerkhof (Grontmij Nederland) gediscussieerd over de manieren waarop een complex probleem aangepakt kan worden. Een belangrijke conclusie was dat  veel projectmanagers niet de natuurlijke neiging hebben om dingen complexer te maken, terwijl dat wel de manier is waarop tot oplossingen wordt gekomen. Andere aanbevelingen waren het verbinden van verschillende schaalniveaus en tijd, en het zoeken van (nieuwe) dragers voor je opgave.

Het MCD Bestuur dankt iedereen voor haar komst en enthousiaste deelname en dankt tenslotte natuurlijk de sprekers voor hun interessante presentaties en hun tijd!