Terugkomdag

Op donderdag 5 juni werd er een ledenbijeenkomst gehouden over de nieuwe wet ruimtelijke ordening in combinatie met de grondexploitatiewet. Sleutelspreker mr. Wouter Haeser van Houthoff Buruma heeft een lezing gegeven over de gevolgen voor de praktijk van gebiedsontwikkeling.

Dhr. Haeser studeerde in 1996 af aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij werkte vervolgens bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de gebieden ruimtelijke ordening en grondzaken. Vanaf 1999 is hij advocaat bij Houthoff Buruma. Wouter Haeser adviseert en procedeert (inclusief arbitrage) over overeenkomsten inzake bouw- en vastgoedprojecten. Daarbij gaat het veelal om projecten waarbij zowel privaat- als publiekrechtelijke onderwerpen spelen en/of overheden zijn betrokken (incl. PPS). Hij adviseert en procedeert in dat verband ook over de te volgen procedures, benodigde vergunningen en bodemverontreiniging etc. Hij treedt op voor zowel marktpartijen als overheden. Wouter Haeser is lid van diverse vakverenigingen, waaronder de Vereniging van Bouwrechtadvocaten.

Aansluitend aan het formele deel van de bijeenkomst werd rond 18.00 uur een netwerkborrel geserveerd op uitnodiging van PMB Rotterdam; een samenwerkingsverband van de gemeentelijke projectmanagersbureaus van OBR en dSV.