Alumniborrel MCD4

Alumniborrel na afloop MCD ceremonie

Na afloop van de MCD-ceremonie voor lichting IV op 2 september jl. heeft het bestuur van het MCD Kennisnetwerk een netwerkborrel gehouden in het sfeervolle 'Café Rotterdam' aan de Wilhelminakade 699 (Cruiseterminal) op de Kop van Zuid. De borrel werd bezocht door een vijftiental alumni uit verschillende jaargangen en was daarmee een goede gelegenheid om elkaar en de kersvers afgestudeerden in contact te komen.

Na afloop bestond de mogelijkheid om samen te dineren. Een gelegenheid die niemand aan zich voorbij liet gaan. En zeker niet alleen omdat het bestuur alle kosten voor haar rekening nam.