Excursie IJ-oevers Amsterdam

Amsterdam bouwt aan de Zuidelijke IJ-oever.

De Zuidelijke IJ-oever is de nieuwe Amsterdamse stadsuitbreiding aan weerszijden van het Centraal Station. In een moderne stedelijke omgeving en in de directe nabijheid van de historische binnenstad gaan wonen, werken en recreëren hand in hand. Het MCD Kennisnetwerk organiseerde in februari 2006 een excursie naar dit dynamische stedelijke gebied.

De gemeente Amsterdam wil met de ontwikkeling van de zuidelijke IJ-oever een hoogwaardig woon- en werkgebied creëren als uitbreiding en versterking van het historische hart van de stad. Langs het IJ ontstaat een nieuw stedelijk leefmilieu dat gekenmerkt wordt door hoge bebouwingsdichtheden en een grote mate van functiemenging. De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever is het sluitstuk van de terugkeer van de stad naar het IJ. Aan de IJ-oever komen ruim 2.500 woningen, 330.000 vierkante meter kantoor- en bedrijfsruimte, 105.000 vierkante meter aan culturele instellingen en maatschappelijke voorzieningen en 130.000 vierkante meter aan horeca en detailhandel. Totaal worden 7 nieuwe bruggen aan het gebied toegevoegd. De totale investeringen in het gebied door de gemeente bedragen circa 1,1 miljard euro. Hiermee wordt een omzet van ongeveer 2,5 miljard aan private investeringen gegenereerd.

De excursie naar het gebied vond grotendeels plaats in een rondvaartboot. Dit gebied laat zich namelijk het beste zien vanaf het water. De rondvaarttocht begon bij het Project Management Bureau van de gemeente Amsterdam, waar we eerst een toelichting kregen op de ontwikkelingen rond het IJ in Amsterdam. Daarna konden we vanaf de boot de ontwikkelingen in het echt aanschouwen. Tijdens de rondvaart bleek dat de zuidelijke IJ-oever langzamerhand een waar mekka wordt met architectonische hoogstandjes. Niet alleen biedt het IJ een aantrekkelijk woonmilieu, maar ook steeds meer een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Aansluitend op de historische binnenstad kent het gebied een grote diversiteit aan publieksfuncties, zoals het Muziekgebouw aan Het IJ, het Stedelijk Museum, Wetenschapsmuseum Nemo en Club Panama. en een zeer gedifferentieerd bedrijvenmilieu. Het aanbod aan bedrijven varieert van ateliers voor startende kunstenaars tot zeer hoogwaardige kantoorruimte. Inmiddels heeft AHOLD de weg naar het gebied weten te vinden en biedt de IJtoren onderdak aan onder andere de Dexiabank. Voorts bieden Pakhuis Wilhelma en Pakhuis De Zwijger plaats aan diverse kleinere zelfstandige ondernemers. De komende jaren worden daar nog vele functies aan toegevoegd, onder meer op het Oosterdokseiland en het Westerdokseiland.

Daarnaast vinden er grote infrastructurele werken plaats. Door de directe nabijheid van het Centraal Station en de goede aansluiting op de ringweg A10, via het hoofdnet auto, is het gebied goed ontsloten voor zowel openbaarvervoer als de auto. Inmiddels is de IJweg aangelegd en de IJtram als belangrijkste openbaar vervoerverbinding langs het IJ. Er wordt momenteel druk gewerkt aan de aanleg van de Noord-Zuidlijn en een nieuw busstation, met daaronder een autotunnel achter het CS. Ook wordt in nieuwe openbare parkeergarages voorzien: één op de kop van de Oostelijke Handelskade en één op het Oosterdokseiland.

Deze leerzame excursie werd afgesloten in Club 11, een trendy eet- en dansgelegenheid op de 11e verdieping van het voormalig hoofdkwartier van PTT Post op het Oosterdokseiland.