The Rise of Innovation Districts

Op 13 februari a.s. organiseert de MCD een speciale editie van Great Books. Tijdens deze aflevering van Great Books “So You Think You Have an Innovation District?” nemen we afscheid van Hans de Jonge als bestuurder bij  de MCD. Hans de Jonge is één van de grondleggers en vormgevers van de Master City Developer. Eind september nam hij afscheid als hoogleraar aan de TU Delft. Op maandag 13 februari nemen wij afscheid van hem als bestuurder van de Master City Developer. We doen dat in stijl in een gesprek over ontwikkelingen in de stad. En omdat Hans betrokken is bij een aantal innovation districts, staan die deze avond centraal.

Wanneer: Maandag 13 februari 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: New World Campus, Spaarneplein 2, 2515 VK, Den Haag

 

Programma

Innovation Districts, broed- en productieplaatsen van de Next Economy, staan in het middelpunt van de belangstelling. Veel steden zijn bezig om Innovation Districts op te zetten, dan wel gebieden als zodanig in de markt te zetten. Het zijn vaak centraal gelegen gebieden met een mix van grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en (semi-) publieke organisaties. De Innovation Districts zijn in de regel zeer goed (internationaal) bereikbaar via diverse modaliteiten en hebben een hoge verblijfswaarde: veel groen, voetganger- en fietsvriendelijk en aantrekkelijke voorzieningen. Het zijn interactiemilieus, plekken voor ontmoeting en voor uitwisseling van mensen, goederen, informatie en kapitaal.

Door zogeheten crossovers tussen partijen uit verschillende sectoren hopen steden dat innovatie tot stand komen wat uiteindelijk de lokale economie ten goede komt, zo luidt de gedachte. Maar gebeurt dat ook? Hoe succesvol zijn innovatiedistricten feitelijk en hoe kunnen we dat meten? Waaraan moeten ze voldoen om succesvol te zijn? Welke innovatiedistricten kunnen als voorbeeld dienen en wat leren we van deze gebieden?

Deze en andere vragen staan centraal tijdens alweer de zevende editie van MCD Great Books: een discussieavond met bijdragen van sprekers uit wetenschap en praktijk met dit keer twee publicaties als onderwerp van debat.
Aan het woord komen onder meer Prof.ir. Maurits de Hoog, auteur van De Hollandse Metropool, Ontwerpen aan de Kracht van Interactiemilieus, en – via een videoboodschap – Bruce Katz, mede-auteur van The Rise of Innovation Districts en vice-president van The Brookings Institution. Ook Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke en Regionale Economie, en Erik Pasveer, hoofd Stedenbouw en Planning bij de Gemeente Den Haag, geven hun visie op het onderwerp. Dit alles gebeurt onder leiding van moderator Patrick van der Klooster, directeur van het Architectuur Instituut Rotterdam.

 

Leestips ter voorbereiding:

Zie voor het verslag van deze bijeenkomst: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/innovation-innovation-innovation-new-urban-strategy-mantra-and-usual-challenge-social-inclusion/

 

Great Books

In 2012 is de Master City Developer gestart met het MCD Great Books Programma. Binnen dit programma worden bijeenkomsten georganiseerd over interessante, vernieuwende boeken met relevantie voor stedelijke gebiedsontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst worden de volgende vragen beantwoord:

  • Welke lessen biedt het boek voor de praktijk van stedelijke gebiedsontwikkeling?
  • Geeft het boek handvatten om projecten verder te brengen?
  • Welke gezichtspunten en verdiepende vragen levert het boek op? In een interactieve setting wordt gewerkt aan nieuwe kennis, zodat iedereen vol inspiratie terugkomt van de bijeenkomst.

Deelname aan bijeenkomsten van het MCD Great Books Programma is gratis voor MCD studenten/alumni en hun introducees.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen