Meet & Greet met Doug Saunders

In aanvulling op de lezing die Doug Saunders verzorgde, vond er een ontmoeting plaats tussen Doug Saunders en MCD. Verder waren aanwezig Deltametropool (David Hooghe), EDBR (Hans Huurman) en de Praktijkleerstoel TU Delft (Arienne Mak).

Het was een inspirerend gesprek waarin Doug Saunders onder andere zijn visie op Rotterdam als Arrival City gaf. Zo ziet hij de evenwichtige ruimtelijke verdeling van immigranten over Rotterdam in vergelijking met Amsterdam als een kans, omdat de armere buurten niet zijn afgescheiden van het economische hart.

Hij vindt dat de stedelijke overheid ruimtelijke ontwikkeling meer moet loslaten, en zich vooral op twee dingen moet concentreren:

  • Zorgen voor een goede infrastructuur om goed aangehaakt te blijven bij de rest van de maatschappij;
  • Investeren in het beste onderwijs van de stad (juist in armere wijken).