Verbindingskracht

Ontwikkel je verbindingskracht

Geurt van Randeraat is geinterviewd door Anne Luijten (hoofdredacteur Gebiedsontwikkeling.nu). Onderstaand artikel tevens te vinden op Gebiedsontwikkeling.nu.

Het werken in de stedelijke gebiedsontwikkelingen van nu is niets minder dan het bedrijven van topsport. De complexiteit is groot en de condities veranderen voortdurend. Aan projectleiders de opgave om in deze hoge dynamiek te werken aan de beste oplossingen. Het vak van gebiedsontwikkeling staat op z’n kop, zegt Geurt van Randeraat. Basiskennis is daarom onvoldoende. De MCD traint op leiderschap en strategisch sturen binnen stedelijke gebiedsontwikkelingen en herstructurering. ‘De opleiding is een life-changing experience: je gaat meer mogelijkheden zien en bouwt het vertrouwen op dat je zelf kunt sturen in complexe stedelijke opgaven.’

De verandering van het vak vraagt om een sprong in kennis en competenties. ‘Je diepgaand verbinden aan nieuwe kennis en methoden’, noemt Van Randeraat dat. Dat vraagt wat van de student. ‘Er is een forse krachtinspanning nodig om die sprong te maken.’ De kern ligt voor Van Randeraat in verbindingskracht. ‘Je moet vandaag de dag samen met andere partijen projecten van de grond krijgen. Daarvoor zul je de ander echt moeten begrijpen: in de huid kruipen van de ander en hun business case snappen.’ Dat vraagt om competenties zoals openheid, creativiteit, nieuwsgierigheid en het kunnen leggen van verbindingen. Snappen dat het werken aan gezamenlijke ambities je verder brengt dan het sec dienen van je eigen belang. Van Randeraat: ‘De MCD is er specifiek op gericht om studenten op strategisch niveau deze  vaardigheden bij te brengen.’

De top-professionals van morgen

De MCD is een gecombineerde 2-jarige opleiding van de Erasmus Universiteit, de TU Delft en de gemeente Rotterdam, waarin wetenschappelijke reflectie en praktijkervaringen worden ingezet om de top-professionals van morgen te trainen. Studenten hebben minimaal 5 jaar werkervaring en werken bij projectontwikkelaars, gemeenten, corporaties, adviesbureaus en provincies. Die diversiteit in de groep deelnemers biedt een belangrijke meerwaarde, zeggen oud-deelnemers. ‘Iedereen is heel open waardoor je meer inzicht krijgt in de motivatie en beweegredenen van anderen aan tafel. Dat is cruciaal, juist omdat het succes van een gebiedsontwikkeling valt of staat met een integrale benadering en een goede samenwerking.’

Stap hoger komen

De kern van het vak in verandering staat steeds centraal in het curriculum. Van Randeraat somt de dilemma’s op. ‘Hoe stuur ik op de lange termijn, terwijl ik toch flexibel wil blijven? Hoe maken we plannen voor over tien jaar zonder initiatiefnemers en ondernemers voor morgen te kort te doen? Hoe faciliteer ik die ondernemers als overheid, of, hoe wil ik als corporatie of private partij gefaciliteerd worden? Dát zijn de vragen waar professionals mee worden geconfronteerd in het werken aan de stedelijke opgaven van vandaag. Wij leiden mensen op die midden in hun vak en in hun carrière staan, maar die een stap hoger willen komen. Die op een hoger niveau over hun vak willen nadenken. De MCD biedt concrete kennis en vaardigheden om complexe projecten tot een succes te kunnen maken.’

Organiserend vermogen

Het belang van verbindingskracht speelt in die vraagstukken op verschillende schaalniveaus. Van Randeraat noemt de concurrentieslag tussen de sterke stedelijke regio’s. In die gebieden, zoals Amsterdam en Eindhoven, spelen samenwerkingen tussen universiteit, overheid en bedrijfsleven een steeds grotere rol. ‘We noemen dat de triple helix, interessante maar heel ingewikkelde samenwerkingen. Om die succesvol te laten zijn is organiserend vermogen nodig. Binnen de MCD is hierover de afgelopen jaren veel kennis opgedaan.’ Maar ook voor het vlottrekken van gebiedsontwikkelingen en voor projecten in gebieden met een minder sterke markt gelden dezelfde principes waarbij verbinden steeds weer centraal staat. Van Randeraat: ‘Het draait overal om het verbinden van inhoud, zoals het koppelen van economische dossiers aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken en ruimtelijke opgaven. Dat is een kunst die we je bij de MCD leren.’

Blik naar buiten

Ook het belang van leren van het buitenland wil Van Randeraat tot slot benadrukken. ‘Je blik naar buiten richten, uit je eigen wereldje komen. In gebiedsontwikkeling moet je buiten je eigen denkwereld stappen om verder te kunnen komen.’ De internationale studiereis is dan ook altijd een van de onmiskenbare hoogtepunten van de opleiding. Dit jaar voerde de reis onder de noemer ‘hybride stad’ naar Berlijn. ‘Nergens is de spanning tussen organisch en integraal ontwikkelen zo voelbaar als in Berlijn. Maar de stad heeft beide ontwikkelstrategieën nodig, zowel bottom-up als top-down. Berlijn leert ons dat ook wij in de Nederlandse praktijk op zoek moeten naar verbindingen tussen de verschillende aanvliegroutes.’

Juli 2014

Geurt van Randeraat MCD
Directeur Master City
Developer

Geurt van Randeraat is sinds 2009 directeur van de MCD opleiding, de opleiding die hij zelf in 2005 heeft afgerond. Hij is daarnaast directeur-eigenaar van het adviesbureau SITE urban development. Eén van zijn nevenactiviteiten is het voorzitterschap van de coalitie Bouw en Ontwikkeling Klimaat Bestendige Stad, een deelcommissie van het programma DPNH van de tweede Delta Commissie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen