New York City in een Post-Sandy tijdperk

Community development als instrument voor de klimaatbestendige stad

De aandacht voor community gedreven oplossingen in de Verenigde Staten staat ver af van de tot op heden vooral technisch -institutionele benadering van klimaatvraagstukken in Nederland. Amerikaans onderzoek toont aan dat juist die zachtere benadering vanuit community organisaties tot betere en meer klimaat bestendige steden leidt.

Met community organisaties wordt in dit artikel gedoeld op actieve, lokaal- en gebiedsgerichte, integraal opererende non-profit organisaties, bestaand uit mensen met een helder gemeenschappelijk doel. Deze organisaties bestaan deels uit professionals en veelal ook uit vrijwilligers (vaak een mix tussen buurtbewoners en lokale ondernemers). Dit soort community organisaties zijn in de Verenigde Staten gewoongoed en door hun diepgewortelde en blijvende karakter niet makkelijk te vergelijken met Nederlandse voorbeelden van maatschappelijke organisaties of tijdelijke belangenorganisaties. Belangrijke vragen voor ons zijn hoe deze organisaties werken, welke impact ze hebben en wat deze zachtere benadering voor de klimaat bestendigheid van onze steden kan betekenen?

Mei 2013

Klik hier voor de complete column.

Geurt van Randeraat
MCD

Directeur Master City
Developer

Geurt van Randeraat is sinds 2009 directeur van de MCD opleiding, de opleiding die hij zelf in 2005 heeft afgerond. Hij is daarnaast directeur-eigenaar van het adviesbureau SITE urban development. Eén van zijn nevenactiviteiten is het voorzitterschap van de coalitie Bouw en Ontwikkeling Klimaat Bestendige Stad, een deelcommissie van het programma DPNH van de tweede Delta Commissie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen