Open college Corporaties, 24 april 2014

Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen en wetenschappelijk directeur Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft en Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en lector Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de Hogeschool Utrecht verzorgden beiden een interessante lezing tijdens het MCD open college corporaties waar het publiek over mee discussieerde. Karin Schrederhof, vestigingsdirecteur bij Woonbron was aanwezig en stelde prikkelende vragen. Hieronder kunt u de presentaties nogmaals bekijken.

Presentatie Peter Boelhouwer
Presentatie Vincent Gruis

Hieronder vindt u een verslag van het open college, geschreven door Kees Hagendijk, redacteur Gebiedsontwikkeling.nu en zelfstandig journalist.

Worden corporaties doorontwikkelaars?

Eensgezind dwingen een slechte woningmarkt en een restrictief overheidsbeleid de woningcorporaties tot een terugtrekkende beweging. Terug naar het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Blijft het daarbij of kunnen ze nog iets extra´s doen voor de wijk? Hoe gaan ze dat doen zonder een zak met geld? Wat de verwachte trends op de woningmarkt betreft is het de vraag of we de corporaties niet snel gaan missen als ontwikkelaars van middeldure huurwoningen. Dat segment biedt private partijen wellicht geen goed verdienmodel. In Nederland is en blijft een koopwoning voorlopig voordeliger dan een vergelijkbare huurwoning.  

“Toen de corporaties rijk waren, strekten ze zich bijna uit tot over de cirkels van hun betrokkenheid. Nu ze moeten denken vanuit schaarste gaat het erom dat ze andere partijen uitnodigen in hun cirkels van betrokkenheid te treden.” Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management, TU Delft, en lector Vernieuwend Vastgoedbeheer, Hogeschool Utrecht, spreekt van invitationele planning als de nieuwe strategie voor de corporaties. Het was de conclusie van een open college van de Master City Developer (MCD) over de corporatiesector.

Lessen:

  • Naast globalisering ontstaat glokalisering. Gelijkgestemden die bij elkaar willen wonen.
  • De Nederlandse woningmarkt ontwikkelt zich richting statische markt.
  • Intussen zijn de huurlasten voor de lagere inkomensgroepen gewoon te hoog gestegen. De huurtoeslag is niet toereikend. Betaalbaarheid, niet langer kwaliteit is het leidmotief.
  • Corporaties en gebiedsontwikkeling: “Het hele product bieden, willen en kunnen we niet meer.” Mogelijk is zelfs een regierol te hoog gegrepen als je als corporatie geen geld meebrengt. Vastgoedbeheerder, of zo mogelijk gebiedsbeheerder, zijn betere rolomschrijvingen.
  • Terugtrekken op de kerntaak, betekent ervoor zorgen dat anderen wel investeren in wat je loslaat.

Klik hier voor het complete verslag. 

Gebiedsontwikkeling.nu

Op gebiedsontwikkeling.nu zijn een aantal gerelateerde artikelen gepubliceerd: