Academisch Comite

Het Academisch Comité van de Master City Developer fungeert als academisch geweten van de opleiding en staat als zodanig borg voor de kwaliteit van de opleiding en het curriculum.

    Het Academisch Comité bestaat uit de volgende leden:


    • Prof.Dr. Frank van Oort, Hoogleraar Urban and Regional Economics, Erasmus School of Economics and Institute for Housing Urban Development Studies


    • Prof.Dr. Ellen van Bueren, Hoogleraar Urban Development Management, TU Delft