De MCD'er

De kwaliteiten van een MCD'er

De MCD opleiding leert u strategisch te handelen in een multidisciplinair team. U leert de complexiteit van stedelijke ontwikkelingsprojecten te overzien en u ontwikkelt een eigen visie op effectieve sturingsmechanismen in uitdagende gebiedsgerichte projecten.

Kortom: na het volgen van de MCD bent u in staat om een leidende rol te spelen in stedelijke ontwikkelingsprojecten.

"De MCD opleiding is een universitaire topopleiding voor stedelijke gebiedsontwikkeling. Professionals met een sleutelfunctie in de publieke of private sector werken er intensief samen in een programma waar praktijk en wetenschap elkaar afwisselen." - Prof.ir. Hans de Jonge (TU Delft)