Maak kennis met MCD

MCD gaat over de stad

De opleiding richt zich op stedelijke ontwikkelingsopgaven op gebiedsniveau. De stad staat voor grote uitdagingen. Een greep uit de actualiteit: de inclusiviteit van de stad, herontwikkeling van bestaand vastgoed, het aantrekken van talent, verduurzaming en aardgasvrij bouwen, wateropgaven door klimaatverandering en voedselvraagstukken. Deze ontwikkelingen hebben een directe relatie met de ontwikkeling van onze steden.

MCD verdiept jouw kennis

De MCD master biedt je de kans om jouw kennis zodanig te verdiepen dat je als strategisch specialist in stedelijke ontwikkeling impact hebt. De MCD integrale academische opleiding maakt dat je complexe, integrale stedelijke vraagstukken vanuit jouw visie en rol kunt doorgronden, benaderen en oplossen. Zo geef je jouw rol in het vormgeven van onze steden een extra impuls en dimensie.

MCD vergroot impact

Een MCD opleiding verbreedt je kennis van stedelijke ontwikkelingsprojecten en daagt je uit om je strategische impact op ontwikkelingsprojecten te vergroten. Je leert hoe verschillende schaalniveaus (regio, stad, gebied, project) in elkaar grijpen. Het is een multidisciplinaire opleiding waarin je kennis uit verschillende relevante disciplines integreert, waaronder: economie, bouwkunde, bestuurskunde en planologie.

MCD versterkt inzicht

De opleiding biedt inzicht in de relevante mondiale stedelijke trends en leert deelnemers hoe steden en regio’s zich ontwikkelen en tot elkaar verhouden. Je krijgt inzicht in de impact van gebiedsgerichte (her)ontwikkelingen op de economische- en sociale dynamiek van steden en wijken. Hoe ga je om met de complexiteit in de omgeving en processen van gebiedsgerichte projecten? Deelnemers verdiepen zich in verschillende strategieën en sturingsprincipes en leren deze op adequate wijze te implementeren in de praktijk. Ook ontwikkel je succesvolle gebiedsconcepten en ontwikkelstrategieën.

Na een MCD opleiding ben je in staat leiding te geven aan processen van visievorming, strategie ontwikkeling, coalitievorming en uitvoering. Een MCD alumnus is in staat te reflecteren op het eigen handelen en kan projecten en processen spiegelen aan relevante wetenschappelijke inzichten en (internationale) praktijkvoorbeelden.

MCD garandeert kwaliteit

De opleiding wordt sinds 2002 verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft, samen met haar praktijkpartner Stadsontwikkeling Rotterdam en een groot aantal andere praktijkpartners. De opleiding combineert wetenschap inzicht met actuele praktijkvraagstukken uit binnen- en buitenland. Deze combinatie van quick-wins voor de praktijk en een fundamentele kennis- en competentie-impuls stelt MCD’ers in staat om of vanaf dag één resultaat in de eigen organisatie terug te brengen.

MCD verbindt

Je ontmoet gelijkgestemden werkzaam bij verschillende organisaties in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Je maakt kennis met projecten en ontwikkelingen door het hele land. Je leert kijken door de bril van medewerkers werkzaam bij ontwikkelaars, corporaties en lokale overheden en werkt met hen aan de vragen van vandaag. MCD alumni spelen door de opleiding heen een actieve rol als sparringpartner, coach en praktijkexpert.

Open College

Benieuwd of de MCD iets voor jou is?
Een aantal keren per jaar organiseren we een Open College of lezing voor mensen die graag een keer een kijkje willen nemen in de MCD-praktijk. Het eerstvolgende Open College staat nog niet op de agenda. Wil je toch al meer weten over de MCD? Je kunt altijd bellen of  je vragen mailen naar info@mastercitydeveloper.nl