Module 5 Urban Strategies & Concepts

Sturen in gebiedsontwikkeling

Hoe komen we tot een effectieve ontwikkelstrategie voor stedelijke gebieden? Hoe blijven we overeind te midden van veranderingen in markt en politiek? En hoe om te gaan met de grote diversiteit aan partijen? Deze module gaat over sturen in gebiedsontwikkeling: van analyse via concept naar strategie.

Strategische aanpak

De eerste stap is een strategische analyse van een gebiedsopgave. Vervolgens leren we een krachtige ontwikkelstrategie samen te stellen met een breed gedragen gebiedsconcept. Begrippen als organiserend vermogen, ontwikkelstrategie en gebiedsconcept vormen de kern van een strategische aanpak.

Zowel visie als actie

In deze module worden handvatten aangereikt om zelf een visie op de toekomst van een stedelijk gebied in woord en beeld uit te drukken. Leer strategische acties te formuleren en gemotiveerde keuzes te maken voor de positionering en programmering van een (deel)gebied.

Variatie

Het programma kent een grote variatie in zowel vorm als inhoud. Colleges (soms op locatie) worden afgewisseld met workshops en discussies met experts uit wetenschap en praktijk. We besteden aandacht aan integrale ontwikkelstrategieën, zoals in het Stationsgebied Utrecht, maar ook aan organische ontwikkeling, zoals in De Binckhorst (Den Haag). Schakelend tussen theorie en praktijk leren deelnemers om te gaan met actuele én toekomstige gebiedsopgaven.

Collegethema's

 1. Sturen in gebiedsontwikkeling; Markt, middelen en kwaliteit
 2. Ontwikkelstrategieën; Integraal versus organisch
 3. Organiserend vermogen; Naar een effectieve gebiedsaanpak
 4. Conceptontwikkeling; Leren ontwerpen en ontwerpend leren
 5. Marktkwaliteit; Van behoeften naar programma
 6. Complexe gebiedsontwikkeling; Draagvlak en leiderschap
 7. Integratie in projecten; Strategie en concept toegepast

Docenten

Bijdragen van onder meer:

 • Prof.dr. Co Verdaas
 • Prof.em.mr. Friso de Zeeuw
 • Dr. Steffen Nijhuis
 • Dr. Peter Pelzer
 • Ir. Daan Zandbelt
 • Drs. Geurt van Randeraat MCD
 • Dr.ir. Tom Daamen

Aanmelden

De eerstvolgende module Urban Strategies & Concepts vindt plaats van 6 september t/m 18 oktober 2018. Je kunt je aanmelden via het programmabureau 010-4082567 of mail naar info@mastercitydeveloper.nl. Download de brochure om deze informatie rustig na te lezen.