Module 6: International Urban Development

MCD goes UK

Hoe werkt stedelijke ontwikkeling in buitenlandse steden? Wat kunnen we leren van gebiedsontwikkeling in de metropool Londen en wat van de voormalig-industriele stad Birmingham? Deze module biedt inspiratie en concrete handvaten voor het anders samenwerken aan de stad.

Leren van buitenlandse steden

De verhouding tussen publiek, privaat en maatschappij is in de Nederlandse stedelijke ontwikkelingspraktijk aan het veranderen. Om deze veranderingen beter te leren begrijpen gaat de MCD een week op studiereis naar de UK. Welke principes en instrumenten van plannen, samenwerken, investeren zijn ook in Nederland toepasbaar te maken? 

De internationale module biedt de mogelijkheid om vanuit een geheel ander perspectief de eigen werkelijkheid te bezien. De module geeft inzicht hoe stedelijke ontwikkeling in het buitenland gaat, wat de trends zijn en helpt je daardoor te reflecteren op de Nederlandse praktijk; is het wel zo logisch wat we doen?”

Publiek-private verhoudingen

Gebiedsontwikkeling in een neoliberale context vraagt om het kunnen verbinden van beleidsambities, globaliserende kapitaalstromen en lokale belangen. Ga met ontwikkelaars, gemeenten en professoren in gesprek en vergelijk de Engelse praktijk met de Nederlandse. Hoe maakt men gebruik van investeringskracht uit de markt als overheidsmiddelen beperkt zijn? Hoe wordt gewerkt aan global places waar ook de lokale gemeenschap een actieve rol speelt? Kortom, hoe werken partijen samen aan het realiseren van gebiedsprojecten met maatschappelijke meerwaarde.

Collegethema's

  1. International comperative research; Leren van buitenlandse steden
  2. Neoliberal urban planning; Sturing zonder (publiek) geld
  3. Developing glocal places; Markt en burger aan zet
  4. Involving communities; Creëren van publiek domein.
  5. Studying urban areas; Interviews met lokale professionals
  6. Contested urban space; Van wie is de stad?
  7. International reflections; Naar een reflexieve (Nederlanse) praktijk

Aanmelden

De module International Urban Development van de leergang MCD17 start op 1 juni met een bijeenkomst in Rotterdam, de reisweek naar de UK staat gepland van zondag 26 juni tot en met zaterdag 2 juli 2022. Uiteraard eea afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid en de reismogelijkheden.

De module Urban Development International van de leergang MCD18 start eind oktober met een bijeenkomst in Rotterdam, de internationale reisweek staat gepland van 7-11 november en op 24 november is de terugkomdag in Rotterdam. De bestemming is nog niet bekend.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen