Module 3 Urban Governance

Stedelijke ontwikkeling in allianties en netwerken

Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving voor sturing in stedelijke ontwikkeling? Welk handelingsrepertoire is nodig om optimaal gebruik te maken van deze netwerken? In deze module staat governance central; over netwerken en nieuwe allianties in stedelijke ontwikkeling.

De MCD leert je de relevantie en het toenemend belang van governance en netwerken voor de stedelijke gebiedsontwikkeling. De mogelijkheid om deze theoretische basis te toetsen in de studieopdrachten én toe te passen in de eigen dagelijkse werkpraktijk illustreert voor mij de grote waarde van de opleiding

Dynamiek

Stedelijke ontwikkelingsprojecten zijn onderhevig aan politieke, financiële en maatschappelijke dynamiek. Dit uit zich in verschuivende grenzen tussen publiek en privaat, in andere verhoudingen tussen de overheidslagen en in nieuwe vormen van publiek ondernemerschap. Sturing vindt steeds minder plaats vanuit hiërarchie en steeds meer vanuit netwerken. Hoe daarmee om te gaan?

Co-creatie

Governance in stedelijke ontwikkeling betekent ruimte geven aan co-creatie. Bottum-up ontwikkeling verbinden aan top-down sturing. Nieuwe allianties tussen publieke, private en maatschappelijke actoren. Welke nieuwe praktijken bieden daarvoor inspiratie? Wat zijn de uitdagingen en valkuilen van co-creatie?

Adaptief vermogen

Continu veranderende omstandigheden stellen hoge eisen aan partijen. Hoe maken we omgevingsvisies en strategieën die wervend en adaptief zijn? Deze module biedt inzicht in tal van praktijk voorbeelden met aansprekende cases in onder meer Eindhoven, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Collegethema's

 1. Steden in de netwerksamenleving; Opkomst en groei van netwerken
 2. Netwerksturing: multi-actor besluitvorming en mediacratie
 3. De governance van grote projecten als aanjager voor gebiedsontwikkeling
 4. Procesmanagement: sturingsdilemma's, onzekerheid en mutual gain
 5. Co-creatie in de regio: publiek-privaat-maatschappelijke samenwerking
 6. Complexiteitsmanagement: sturen op de grens van chaos en orde
 7. Governance van stedelijke ontwikkeling en transformaties

Docenten

Bijdragen van onder meer:

 • Prof.dr. Wim Derksen
 • Prof.ir. Hans de Jonge
 • Prof.dr. Ernst ten Heuvelhof
 • Prof.dr.ing. Geert Teisman
 • Prof.dr. Nico Nelissen
 • Prof.dr. Erik-Hans Klijn
 • Dr. Wouter-Jan Verheul

Aanmelden

De module Urban Governance wordt gegeven in januari-februari 2023. 
Wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen