Mastertitel

MSc mcd

Aan degenen die alle acht modules met voldoende resultaat hebben afgerond, wordt de titel Master City Developer verleend. Zij zijn gerechtigd de afkorting ‘MSc. mcd’ achter hun naam te voegen. Door alumni wordt dit vaak afgekort tot de titel MCD. Deze titel vertegenwoordigt kwaliteit in het vakgebied van stedelijke (gebieds)ontwikkeling en is wettelijk beschermd. De exclusiviteit van de titel en de opleiding wordt tevens benadrukt door wettelijke bescherming door het Nederlands octrooibureau (Master City Developer / MCD).

Accreditatie

De wetenschappelijke kwaliteit wordt gewaarborgd via de accreditatie van de opleiding door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). Het NVAO heeft besloten de MCD opleiding te accrediteren als een opleiding op "WO-master"-niveau.

Volgens het NVAO-rapport is de opleiding in staat gebleken een uitgesproken toepassingsgerichtheid op de praktijk van gebiedsontwikkeling te combineren met academische diepgang. Ook is de opleiding geaccrediteerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.