Instroomeisen

MSc

Voor deelnemers aan het MSc programma gelden de volgende instroomeisen:

 • Beschikken over een WO-diploma
 • Beschikken over ten minste vijf jaar relevante werkervaring

Voor personen met een HBO-vooropleiding geldt dat zij het programma kunnen volgen nadat ze de MCD pre-master met succes hebben afgerond. De pre-master wordt ieder jaar in mei en juni gegeven.

Losse modules volgen?

De modules 1 tot en met 6 kunnen ook los gevolgd worden. Voor deelnemers aan losse modules geldt dat deelnemers voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • Ze beschikken over een HBO-diploma
 • Ze beschikken over ten minste vijf jaar relevante werkervaring
 • Een deelnemer met een HBO-diploma die meer dan 1 losse module wil volgen, moet de pre-master doen. Lees hier meer over de pre-master.
 • Van module(s) naar MSc
  Het is mogelijk om eerst enkele modules te volgen en dan alsnog in te stromen in het MSc programma. Je zult dan moeten voldoen aan de instroomeisen, eventueel na afronding van de pre-master. Deelnemers kunnen vrijstelling aanvragen voor deelname aan reeds behaalde modules, mits zij de bijbehorende toetsen met goed gevolg hebben afgelegd.

Instroom mogelijkheden

Hier is mogelijk om op ieder moment (bij de start van module 1 tot en met 6) in te stromen in de opleiding. Op dinsdag 8 novemer 2022 start de module 2 van MCD19 (Urban Resilience).

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen