Instroomeisen

MCD MSc programma

Voor deelnemers aan het MCD MSc programma gelden de volgende instroomeisen:

  • Een WO-diploma
  • Ten minste vijf jaar relevante werkervaring

Voor personen met een HBO vooropleiding geldt dat zij het programma kunnen volgen nadat ze de MCD pre-master met succes hebben afgerond. De pre-master wordt ieder jaar in mei en juni gegeven.

Modules volgen?

Zes van de acht modules kunnen ook los gevolgd worden. Voor deelnemers aan losse modules gelden de volgende instroomeisen:

  • Een HBO-diploma
  • Ten minste vijf jaar relevante werkervaring
  • Een deelnemer met een HBO-diploma die meer dan 1 losse module wil volgen, moet de pre-master doen. Lees hier meer over de pre-master.
  • Van module(s) naar MSc programma
    Het is mogelijk om eerst een of twee modules te volgen en dan alsnog in te stromen in het MSc programma. Je zult dan moeten voldoen aan de instroomeisen, eventueel na afronding van de pre-master. Deelnemers kunnen vrijstelling aanvragen voor deelname aan reeds behaalde modules (met een maximum van twee, voor deelnemers met een WO-diploma), mits zij de bijbehorende toetsen met goed gevolg hebben afgelegd.

Instroom mogelijkheden

Hier is mogelijk om op ieder moment in te stromen in de opleiding. Op dit moment is instromen mogelijk in leergang 15. In September 2019 gaat leergang 16 van start.