Instroomeisen

MSc

Voor deelnemers aan het MSc programma gelden de volgende instroomeisen:

 • Beschikken over een WO-diploma
 • Beschikken over ten minste vijf jaar relevante werkervaring

Voor personen met een HBO-vooropleiding geldt dat zij het programma kunnen volgen nadat ze de MCD pre-master met succes hebben afgerond. De pre-master wordt ieder jaar in mei en juni gegeven.

Losse modules volgen?

De modules 1 tot en met 6 kunnen ook los gevolgd worden. Voor deelnemers aan losse modules geldt dat deelnemers voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • Ze beschikken over een HBO-diploma
 • Ze beschikken over ten minste vijf jaar relevante werkervaring
 • Een deelnemer met een HBO-diploma die meer dan 1 losse module wil volgen, moet de pre-master doen. Lees hier meer over de pre-master.
 • Van module(s) naar MSc
  Het is mogelijk om eerst 1 of 2 modules te volgen en dan alsnog in te stromen in het MSc programma. Je zult dan moeten voldoen aan de instroomeisen, eventueel na afronding van de pre-master. Deelnemers kunnen vrijstelling aanvragen voor deelname aan reeds behaalde modules (met een maximum van twee, voor deelnemers met een WO-diploma), mits zij de bijbehorende toetsen met goed gevolg hebben afgelegd.

Instroom mogelijkheden

Hier is mogelijk om op ieder moment (bij de start van module 1 tot en met 6) in te stromen in de opleiding. Op dinsdag 6 september 2022 start de volgende leergang (MCD19).

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen