Instroomeisen

MCD MSc programma

Voor deelnemers aan het MCD MSc programma gelden de volgende instroomeisen:

  1. Een WO-diploma
  2. Ten minste vijf jaar relevante werkervaring

HBO vooropleiding

Het MCD MSc programma kan eveneens gevolgd worden door studenten met een HBO-achtergrond. Daarvoor dien je eerst de MCD pre-master met succes af te ronden.

Modules

De opleiding bestaat uit acht modules. Zes modules (1 t/m 6) kunnen ook los gevolgd worden. Voor deelnemers aan losse modules gelden de volgende instroomeisen:

  1. Een HBO-diploma
  2. Ten minste vijf jaar relevante werkervaring
  3. Wie meer dan 1 losse module wil volgen, moet de pre-master doen.

Van module(s) naar MSc programma

Het is mogelijk om eerst een module te volgen en dan alsnog in te stromen in het MSc programma. Je zult dan moeten voldoen aan de instroomeisen, eventueel na afronding van de pre-master. Deelnemers kunnen vrijstelling aanvragen voor deelname aan reeds behaalde modules (met een maximum van twee, voor deelnemers met een WO-diploma), mits zij de bijbehorende toetsen met goed gevolg hebben afgelegd.