Instroomeisen

MCD MSc programma

Voor deelnemers aan het MCD MSc-programma gelden de volgende instroomeisen:

  • Een WO-diploma
  • Ten minste vijf jaar relevante werkervaring

Voor personen met een HBO-vooropleiding geldt dat zij het programma kunnen volgen nadat ze de MCD pre-master met succes hebben afgerond. De pre-master wordt ieder jaar in mei en juni gegeven.

Modules volgen?

Module 1 tot en met 6 kunnen ook los gevolgd worden. Voor deelnemers aan losse modules gelden de volgende instroomeisen:

  • Een HBO-diploma
  • Ten minste vijf jaar relevante werkervaring
  • Een deelnemer met een HBO-diploma die meer dan 1 losse module wil volgen, moet de pre-master doen. Lees hier meer over de pre-master.
  • Van module(s) naar MSc programma
    Het is mogelijk om eerst 1 of 2 modules te volgen en dan alsnog in te stromen in het MSc programma. Je zult dan moeten voldoen aan de instroomeisen, eventueel na afronding van de pre-master. Deelnemers kunnen vrijstelling aanvragen voor deelname aan reeds behaalde modules (met een maximum van twee, voor deelnemers met een WO-diploma), mits zij de bijbehorende toetsen met goed gevolg hebben afgelegd.

Instroom mogelijkheden

Hier is mogelijk om op ieder moment in te stromen in de opleiding. Op 2 september 2020 is leergang 17 van start gegaan.