Data

Current facets (Pre-Master)

Collegedata MCD14

Colleges in leergang MCD14 (2017-2019) worden gegeven op donderdagen. 

  • Module 5 (Urban Strategies & Concepts): 6 September t/m 18 oktober 2018
  • Module 6 (International Urban Development): 8 November t/m 6 December 2018
  • Module 7 (Research & Design Methods): 17 januari t/m 7 maart 2019

Assessments

De kernfase (modules 1 t/m 3) wordt afgesloten met een assessment. Voor MCD14 zal dat gebeuren in april 2018. Voor de verdiepingsfase (modules 4 t/m 6) zijn de assessments in januari 2019 gepland.

Scriptietraject

Studenten kunnen pas beginnen met Module 8 (Research Project & Thesis) wanneer alle andere onderdelen met succes zijn afgerond. Deze module kent geen colleges, maar wel diverse interactiemomenten met de begeleider en/of medestudenten.

Collegedata MCD15

Colleges in de leergang MCD 15 (2018-2020worden gegeven op woensdagen. 

  • Module 1 (Urban Economics): 5 september t/m 17 oktober 2018
  • Module 2 (Urban Resilience): 7 november 2018 t/m 19 december 2018
  • Module 3 (Urban Governance): 16 januari t/m 6 maart 2019
  • Module 4 (Urban Investment & Finance): 15 mei t/m 26 juni 2019
  • Module 5 (Urban Strategies & Concepts): 4 september t/m 16 oktober 2019
  • Module 6 (International Urban Development): 6 November t/m 4 December 2019
  • Module 7 (Research & Design Methods): 22 januari t/m 11 maart 2020

Assessments

De kernfase (modules 1 t/m 3) wordt afgesloten met een assessment. Voor MCD15 zal dat gebeuren in april 2019. Voor de verdiepingsfase (modules 4 t/m 6) zijn de assessments in januari 2020 gepland.