Data

 

Collegedata MCD14

Colleges in leergang MCD14 (2017-2019) worden gegeven op donderdagen. Bij de daaropvolgende leergang (MCD15) zijn de colleges op woensdagen

  • Module 1 (Urban Economics): 7 september t/m 26 oktober 2017
  • Module 2 (Urban Resilience): 16 november 2017 t/m januari 2018
  • Module 3 (Urban Governance): 25 januari t/m 15 maart 2018
  • Module 4 (Urban Investment & Finance): 17 mei t/m 28 juni 2018
  • Module 5 (Urban Strategies & Concepts): 6 September t/m 18 oktober 2018
  • Module 6 (International Urban Development): 8 November t/m 6 December 2018
  • Module 7 (Research & Design Methods): 17 januari t/m 7 maart 2019

Assessments

De kernfase (modules 1 t/m 3) wordt afgesloten met een assessment. Voor MCD14 zal dat gebeuren in april 2018. Voor de verdiepingsfase (modules 4 t/m 6) zijn de assessments in januari 2019 gepland.

Scriptietraject

Studenten kunnen pas beginnen met Module 8 (Research Project & Thesis) wanneer alle andere onderdelen met succes zijn afgerond. Deze module kent geen colleges, maar wel diverse interactiemomenten met de begeleider en/of medestudenten.

Collegedata MCD15

Het schema van MCD 14 is indicatief voor MCD 15, de colleges zullen op woensdag plaatsvinden.