TU Delft - Urban Development Management is kennispartner programma Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim 1 miljoen huishoudens in de komende decennia is de woningvraag fors. Dit vraagt om een enorme transformatie van bestaande stedelijke gebieden. In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden en marktpartijen de komende jaren de krachten om de transformatie te intensiveren, de problemen te doorgronden en op te lossen en deze te delen.
Voor dit programma is de TU Delft afdeling Urban Development Management gevraagd de kennispartner te zijn en het programma te helpen met reflectie en onderzoek gericht op de transformatiecases van het programma die deelnemende gemeenten en marktpartijen hebben ingebracht. Het komend jaar staan verschillende themasessies op de agenda, denk aan onrendabele toppen, kostenverhaal, versnipperd grondeigendom en aanbestedingsproblematiek, waarbij MCD docenten Wouter Jan Verheul, Tom Daamen, Erwin Heurkens en Fred Hobma betrokken zullen zijn met wetenschappelijke reflectie en onderzoek. Op 9 oktober vindt een landelijke programmadag plaats waarop deze en andere thema’s worden behandeld. Zie voor aanmelding en meer informatie over het programma: www.stedelijketransformatie.nl