Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en MCD verstevigen samenwerking

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft wil van gebiedsontwikkeling een verbindend, effectief en toekomstgericht vakgebied maken. Afgelopen maanden besloten de deelnemers van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling de praktijkleerstoel hierin te steunen. De komende drie jaar gaat zij (verder) onderzoeken hoe de opgaven rond wonen, mobiliteit, energie en klimaat in gebiedsontwikkeling kunnen worden aangepakt. Samen met de Master City Developer gaat zij zich toeleggen op het ontwikkelen van nieuw onderwijsproducten en studiemateriaal.