Oratie JC Verdaas

Hierbij de vooraankondiging van de oratie van J.C. Verdaas voor de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling.