Nieuwe programmadirecteur MCD: Fleur Elderhorst

 

 

Graag stellen we aan u voor de nieuwe programmadirecteur van de MCD, Fleur Elderhorst. Per 1 september 2021 zal Fleur ons MCD-team versterken. Fleur is zeker geen onbekende in het vakgebied en heeft in haar carrière een belangrijke bijdrage geleverd aan diverse vooraanstaande projecten. Wij zijn bijzonder blij dat Fleur haar expertise nu bij de MCD gaat inzetten.

“In 2002 rolde ik als financier bij BNG Bank in het vak gebiedsontwikkeling. Het verbinden van partijen op een integrale pubiek-private opgave, het ‘vertalen van gesprekken’ tussen markt- en overheidspartijen en het structureren van samenwerkingen en financieringen met een gedegen project- en risicoanalyse als onderlegger, vormt een rode draad in mijn loopbaan. In 2011 werd ik actief als adviseur gebiedsontwikkeling bij BNG Advies. En in 2014 kwam daar de dagelijkse leiding van deze adviesgroep bij. In 2016 wilde ik meer inhoudelijk met gebiedsontwikkeling aan de slag en maakte ik de overstap naar APPM waar ik mij dagelijks in diverse rollen en voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers Nederland mooier maak. Van stedelijke vernieuwing en woningbouwversnelling tot het transformeren van monofunctionele werkgebieden naar gebieden waarin mensen verblijven, wonen en werken. De gebiedsontwikkelingen zijn door de jaren heen complexer geworden. Zeker nu: de woningnood is hoog, de opgaven divers en druk op de groene ruimte en de belanghebbenden kritischer, terwijl de ruimte en de financiële middelen schaars zijn. Het ontwikkelen van een brede kennis van gebiedsontwikkeling, die integrale blik en de gemeenschappelijke taal is cruciaal om gezamenlijk mooie gebieden te ontwikkelen waar we allemaal van kunnen genieten. Als programmadirecteur van de Master City Developer maak ik de verbinding tussen wetenschap en praktijk en draag ik bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de kennisuitwisseling en samenwerking tussen partijen.”

https://www.linkedin.com/in/fleurelderhorst/

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen