MCD Great Books met Sharon Zukin

Sharon Zukin, schrijfster van ‘The Innovation Complex: Cities, Tech, and The New Economy’

Maandag 19 april 20.30 uur LIVECAST vanuit Pakhuis de Zwijger

Het nieuwste boek van de New Yorkse stadssocioloog Sharon Zukin, The Innovation Complex, gaat over de nieuwe economie en hoe die zich in de stad manifesteert. Sinds de jaren ’80, maar vooral in het afgelopen decennium, lijken innovatie en creatief ondernemerschap wereldwijd toverwoorden voor de toekomst van steden. Elke stad wil jong talent aan zich binden en een broedplaats zijn voor nieuwe ideeën en bedrijven, vooral in de digitale technologie. De ‘triple helix’ van stadsbesturen, bedrijfsleven en universiteiten werkt samen met projectontwikkelaars en durfkapitalisten om zo’n toekomst te verwezenlijken. Zo ontstaat in steden over de hele wereld The Innovation Complex; een geheel van gebouwen en ideeën, die de stad aantrekkelijker moeten maken voor investeringen en werkgelegenheid. Aan de tafels van het Innovation Complex zouden alle stakeholders een plek moeten hebben, want “…de toekomst [is] te precair en innovatie te politiek, om over te laten aan tech-reuzen, durfkapitalisten en projectontwikkelaars”. (met dank aan de recensie van Hans Hugo Smit op gebiedsontwikkeling.nu) 

Over dit boek gaan we in gesprek met Sharon Zukin op maandagavond 19 april om 20.30 uur vanuit studio Pakhuis de Zwijger met als gespreksleider Tracy Metz, journalist NRC en directeur van het John Adams Institute voor Amerikaanse cultuur in Nederland. Tafelgasten zijn dr. Katja Rusinovic, lector grootstedelijke vraagstukken en innovatie aan InHolland die onder meer betrokken is bij het Central Innovation District in Den Haag en Prof.dr. Frank van Oort, hoogleraar Stedelijke Economie en lid van de Academische Directie van de MCD en Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter. 
Sharon Zukin is verbonden aan het Brooklyn College en het Graduate Center of the City University of New York en heeft de afgelopen jaren opgetreden tijdens de internationale MCD module in New York.

Sharon Zukin gemist? Kijk dan hier het event terug. 

De MCD Great Books 2021 is dit keer ontwikkeld in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en The John Adams Institute.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen