Jacomijn Baart wint de MCD-scriptieprijs 2020

    

Winnaar van de MCD-scriptieprijs 2020 is Jacomijn Baart, strategisch adviseur
bij de gemeente Utrecht.

Haar scriptie heeft de titel "Energie voor leefbare wijken".
Ze heeft onderzoek gedaan naar de koppelkansen tussen de warmtetransitie
en het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken.

Deze scriptie maakt het aannemelijk dat er koppelkansen liggen en dat hier belangrijke maatschappelijke doelen mee gediend zijn en de jury hoopt
dat deze scriptie een inspiratie is om de vraag "maar hoe gaan we dat dan doen?" concreet uit te werken en daarmee een startpunt is voor een nieuwe aanpak in wijken. 

Meer lezen? Klik dan hier.