Essay "Financiering van Gebiedstransformatie"

Voor het programma Stedelijke Transformatie schreven Erwin Heurkens, Fred Hobma, Wouter Jan Verheul en Tom Daamen (Urban Development Management, TU Delft) het essay ‘Financiering van gebiedstransformatie’. Hierin wordt inzicht gegeven in mogelijke strategieën voor het toepassen van diverse financieringsvormen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Er is aandacht voor financieringsinstrumenten, het optimaliseren én verbreden van business cases, financieringsrollen, gemeentelijke bekostigingsstrategieën, innovatieve financieringsarrangementen, en publieke & private afwegingen voor meervoudige waardencreatie. De publicatie is gratis te downloaden: bit.ly/2XV3rfy.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen