De meerwaarde van het ontwerp(en) in gebiedsontwikkeling

Op 30 november vond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de slotbijeenkomst plaats van de ontwerpstudie Stad van de Toekomst. Deze ontwerpstudie werd getrokken door de BNA en de Vereniging Deltametropool en richtte zich op vijf ontwikkelgebieden in de vijf grootste stenen van Nederland. De TU Delft is kennispartner en voedde gedurende 2018 tien professionele ontwerpteams met kennis in inspiratie over o.a. mobiliteit, klimaatadaptatie, circulariteit en agglomeratiekracht. De leerstoel Urban Development Management en Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling verkenden de meerwaarde van het ontwerp(en) voor opdrachtgevers in gebiedsontwikkeling.

https://www.bna.nl/onderzoeks-project/stad-van-de-toekomst/slotbijeenkomst-30-november/

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-meerwaarde-van-ontwerpend-onderzoek-voor-gebiedsontwikkelaars/