De MCD in tijden van de Corona-crisis

Leren over stad maken

Op donderdag 14 mei is module 4 ‘Urban Investments & Finance’ van start gegaan. Voor het eerst in een online versie, onder leiding van Jeroen van Haaren, senior stedelijk econoom bij Erasmus UPT aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In maart is vrijwel direct besloten door de programmaleiding van de MCD om, na overleg met docenten en de studenten, ‘gewoon’ door te gaan met onderwijs en wel online. Het zijn bijzondere tijden, voor iedereen, en het was even schakelen om compleet online te gaan maar het is gelukt!

Juist nu alles in beweging is of af en toe stil lijkt te staan, is het belangrijk dat we als MCD kunnen blijven leren en blijven inspireren.

Wat is de grootste uitdaging nu met online onderwijs?

“Bij MCD betrekken we veel toonaangevende docenten uit wetenschap en praktijk. Zij gaan het gesprek aan met onze studenten. Een groot deel van het leren ontstaat in de interactie tussen de docent en de groep, maar ook in de interactie tussen de studenten onderling. Het didactisch model van MCD vergt dan ook een slimme aanpak in een online omgeving. We sluiten daarom nu aan bij de inzichten uit een stroming die ‘blended learning’ heet.

We bieden kennis op onze online leeromgeving aan waarbij studenten op eigen tempo kunnen studeren, maar zorgen ook voor geplande en ongeplande interactiemomenten. Dit varieert van een discussieforum tot webconferenties. Daarnaast zijn er 7 cases in de module opgenomen, de studenten werken hier intensief samen aan. In de klassieke setting zei ik al: “het leren in MCD is 50% onderwijs en 50% leren van een nieuw netwerk”, dat idee hebben we vast willen houden.

Hoe zie jij de toekomst voor het (MCD-)onderwijs op langere termijn?

 “Ik zie bij MCD en ook bij ons reguliere onderwijs dat het online onderwijs mooie kansen biedt om te verdiepen. Een klassieke uitdaging in onderwijs is het vinden van de goede aansluiting bij het instroomniveau van studenten, dat kan heel divers zijn. Een planeconoom heeft vaak een andere achtergrond in het rekenen aan grond en gebieden dan een stedenbouwkundige. Klassiek onderwijs kiest dan de middenweg, waarbij wellicht aanvullend materiaal wordt aangeboden. Bij online onderwijs kun je met veel meer bouwstenen werken. Iedereen kan dan instappen op het eigen instroomniveau. Ook is het voor de studenten makkelijker om iets te herhalen, een passage uit een digitaal college kun je terugspoelen – zonder drempel. En, misschien nog wel de beste innovatie voor de drukke professional: als ik enthousiast te lang doorpraat over een onderwerp, kunnen ze mij op dubbele snelheid afspelen! Het onderwijs wordt daarmee meer toegesneden op de persoonlijke leerstijl.

Kortom, ik zie online onderwijs als een hele mooie aanvulling op het klassieke onderwijs – het is een moderne didactische tool. Ook biedt online onderwijs de docent veel meer mogelijkheden om de betrokkenheid van de studenten te monitoren, zo kan ik zien wie de colleges wel of niet hebben bekeken, hoe vaak, welke passages als lastig worden ervaren (herhalen of langzaam afspelen) en hoe actief studenten zijn in de digitale leeromgeving. Zo kunnen we sneller problemen signaleren.”

‘De 1,5 meter MCD”

Op woensdag 2 september 2020 start de nieuwe, 17e, leergang van de MCD met module 1 ‘Urban Economics’ over Stedelijke Economie, Mobiliteit en Retail. Dit onder leiding van Giuliano Mingardo, modulecoördinator van de MCD en senior onderzoeker Mobiliteit bij Erasmus UPT aan de EUR, en Frank van Oort, hoogleraar Urban and Regional Economics aan de EUR.

Steden zijn al lang niet meer de plekken waar alleen wordt gewerkt. Wonen, winkelen, cultuur, horeca en ontspanning maken de binnenstad aantrekkelijk. Maar deze mix leidt ook tot uitdagingen voor het binnenstadsmanagement. De huidige COVID-19 crisis zal deze opgaven nog urgenter maken. Module 1 richt zich op het verkrijgen van economisch inzicht in de ontwikkeling van hedendaagse steden en stedelijke regio's.

Ook module 5 ‘Urban Strategies & Concepts’ zal begin september van start gaan en wordt dit jaar gecoördineerd door twee docenten. Naast kerndocent en modulecoördinator Tom Daamen zal ook dr.ir Marjolein Spaans dit jaar deze module coördineren.

Zij is universitair docent bij de sectie Urban Development Management (TU Delft) en heeft ruime ervaring in contractonderzoek, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en onderwijsmanagement op het gebied van sturing in gebieds- en regionale ontwikkeling. In het verleden was zij al betrokken bij MCD als gastdocent.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen