Module 2 Urban Resilience

De sociale en ecologische veerkracht van de stad

Wat maakt een stad veerkrachtig? Wat kunnen steden doen om sociale tegenstellingen te voorkomen of te verzachten? Welke innovaties zijn nodig om antwoorden te vinden op vragen rond energie, klimaat, mobiliteit of een pandemie? En hoe kunnen ruimtelijk beleid en stedelijke projecten daar een bijdrage aan leveren?

Innovatieve projecten in een groot politiek en maatschappelijk speelveld, zoals de Floriade 2022 in Almere, vragen om een duidelijke strategie en goed omgevingsmanagement. De MCD-opleiding geeft de handvatten om de juiste keuzes te maken/

Urban resilience

Stedelijke veerkracht staat voor de mate waarin steden in staat zijn om schokken en continue druk op het stedelijk systeem te weerstaan en op te vangen. Stedelijke veerkracht staat ook voor de mate waarin steden in staat zijn zich aan te passen aan veranderende, meer extreme omstandigheden. Het begrip is afkomstig uit de systeemtheorie en laat zien hoe de stad als een samenstelsel van met elkaar vervlochten systemen, ineens uit balans kan raken.
Steden blijken vaak behoorlijk veerkrachtig te zijn – in ieder geval op het eerste gezicht - ; ze zijn vaak in staat om de schade redelijk snel te herstellen of aan te passen. Maar al even snel verdwijnt dan de noodzaak tot aanpassing weer uit beeld: de noodzaak tot structurele aanpassing lijkt weg zodra we het leven van alledag weer kunnen oppakken.

In deze module staat centraal hoe steden veerkracht toepassen en hoe we uit de manier waarop ze dat doen kritisch lessen kunnen trekken.

Druk op de stad

De druk op steden neemt de komende jaren toe. Covid-19 toont aan dat deze druk wellicht niet blijven is. Waar tot voor kort vooral het kwantitatieve aspect van de bevolkingsdruk werd aangeduid, ligt het accent nu vooral ook op het kwalitatieve: Willen we wel nog allemaal in de stad wonen? En op welke manier? Wat met de andere functies in de stad, zoals bedrijvigheid of ruimte voor klimaat? Met andere woorden, de druk op de stad vertaalt zich in veel aspecten, waar soms keuzes tussen gemaakt moeten worden. Deze keuzes moeten op alle beleidsniveaus genomen worden, en zeker binnen de gebiedsontwikkeling.

Adaptief ontwikkelen

Bedrijven en overheden staan voor de uitdaging om hun steden veerkrachtig te maken: met nieuwe energiesystemen, andere manieren van omgaan met water(berging), maar ook met infrastructuur die adaptief is. Adaptief wil zeggen dat de infrastructuur inwoners en bedrijven behulpzaam moet zijn bij veranderde wensen en veranderend gebruik. Wat zijn de trends op het gebied van mobiliteit en hoe plan je een adaptieve mobiliteit?

Scenario’s

Tot de dag van vandaag kan niemand de toekomst voorspellen. Dat is een van de grootste uitdagingen in gebiedsontwikkeling. Hoe kun je sturen op de balans tussen wat je wilt bereiken en dat waar je geen invloed op hebt? Er zijn wel technieken om hier mee om te gaan, zoals scenario ontwikkelingen scenario-uitwerking. Deze methodologie wordt aangeleerd en toegepast in deze module, waardoor de keuzes die gemaakt moeten worden – of het nu gaat om mobiliteit, sociale, economische, of ecologische vraagstukken -  inzichtelijk worden.

Theorie en praktijk

Deze module koppelt inzichten in verschillende aspecten van veerkracht aan concrete voorbeelden uit de praktijk. Tijdens de eerste twee collegedagen worden de theorie en methodologie aangeleerd. In de volgende twee collegedagen gaan we aan de hand van gastsprekers in op een variëteit aan thema’s. Collegedag vijf en zes zijn gelinkt aan de opdracht, de veerkrachtige gebiedsontwikkeling Binckhorst Den Haag. De laatste dag vinden de presentaties van de opdracht plaats en is er een afsluitende keynote

Collegethema's

 1. Veerkracht van de stad: inleiding
 2. Theorie en methodologie
 3. Empirie stedelijke veerkracht 1
 4. Empirie stedelijke veerkracht 2
 5. Excursie Binckhorst
 6. Groepsopdracht veerkrachtige gebiedsontwikkeling Binckhorst
 7. Eindpresentatie en afsluiting

Docenten

Bijdragen van onder meer:  

 • Dr. Karel Van den Berghe
 • Dr. Jannes Willems
 • Dr. Cody Hochstenbach
 • Dr. Arend Jonkman
 • Prof.dr. Lucas Meijs
 • Prof.dr. Ellen van Bueren
 • Dr. Reinout Kleinhans

Aanmelden

Module Urban Resilience is gestart op dinsdag 8 november en loopt tot en met 20 december 2022.
Voor meer informatie mail naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen