Module 5 MCD19

Sturen in gebiedsontwikkeling

Hoe komen we in stedelijke gebieden tot een effectieve ontwikkelstrategie? Hoe blijven we adaptief inspelen op veranderingen in markt, politiek en maatschappij? En hoe om te gaan met de steeds grotere diversiteit aan partijen betrokken bij een gebiedsopgave? Deze module gaat over sturen in gebiedsontwikkeling: van analyse via concept naar strategievorming.

Tijdens mijn MCD studie bleken tegengesteld lijkende belangen regelmatig eenvoudig verenigbaar, of evident geachte oplossingen schier onmogelijk wanneer ze werden uitgetekend.

Jeroen de Willigen MSc MCD

Directeur De Zwarte Hond - Stadsbouwmeester Groningen

Strategische aanpak

De eerste stap is een strategische analyse van een gebiedsopgave. Vervolgens leren we een krachtige ontwikkelstrategie samen te stellen met een breed gedragen gebiedsconcept. Begrippen als organiserend vermogen, ontwikkelstrategie en gebiedsconcept vormen de kern van een strategische aanpak.

Zowel visie als actie

In deze module worden handvatten aangereikt om zelf een visie op de toekomst van een stedelijk gebied in woord en beeld uit te drukken. Leer strategische acties te formuleren en gemotiveerde keuzes te maken voor de positionering en programmering van een (deel)gebied.

Variatie

Het programma kent een grote variatie in zowel vorm als inhoud. Colleges (soms op locatie) worden afgewisseld met workshops en discussies met experts uit wetenschap en praktijk. We besteden aandacht aan integrale ontwikkelstrategieën, zoals in het Merwede Utrecht, maar ook aan organische ontwikkeling, zoals in De Binckhorst (Den Haag). Schakelend tussen theorie en praktijk leren deelnemers om te gaan met actuele én toekomstige gebiedsopgaven.

Collegethema's

 1. Sturen in gebiedsontwikkeling; Markt, middelen en kwaliteit
 2. Ontwikkelstrategieën; Integraal versus organisch
 3. Organiserend vermogen; Naar een effectieve gebiedsaanpak
 4. Conceptontwikkeling; Leren ontwerpen en ontwerpend leren
 5. Marktkwaliteit; Van behoeften naar programma
 6. Complexe gebiedsontwikkeling; Draagvlak en leiderschap
 7. Integratie in projecten; Strategie en concept toegepast

Docenten

Bijdragen van onder meer:

 • Prof.dr. Co Verdaas
 • Prof.em.mr. Friso de Zeeuw
 • Dr. Steffen Nijhuis
 • Drs. Geurt van Randeraat MCD
 • Dr.ir. Marjolein Spaans
 • Dr.ir. Tom Daamen

Aanmelden

De eerstvolgende module 5 start 29 augustus 2023 en loopt tot en met 10 oktober 2023. Mail voor meer informatie naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl. Deze module is inmiddels voltekend!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen