Module 4 MCD 19

Module 4 Urban Investment & Finance - start 16 mei 2023

Anticiperen op de bewegingen in de vastgoedmarkt

De Nederlandse vastgoedmarkt is booming, we lezen in de kranten de ene na de andere analyse van de huidige prijsniveaus, betaalbaarheid (of het gebrek daaraan) en de verhouding tussen sociaal, vrije huur en koop. Tegelijkertijd vragen politici om maatregelen, bijvoorbeeld het vrijstellen van starters van overdrachtsbelasting of juist het extra belasten van beleggers op de woningmarkt. 
‘De Nederlandse woningmarkt’ is een samenspel van diverse markten die samen leiden tot een breed pallet aan woonoplossingen. Deze markten zijn onderling verbonden, denk aan de koop- en huurmarkt, maar ook de sociale en vrije huur. Daarnaast zijn er duidelijke verbindingen tussen de markten voor woningontwikkeling, woonruimte en het beleggen in woningen.

Investeren in grond en gebieden

Hoe ontwikkelt de economie zich en wat betekent dit voor partijen in stedelijke projecten? Welk effect heeft de conjunctuur op prijzen en posities? Hoe kiest een ontwikkelaar kansrijke projecten? Hoe stelt een belegger zijn portefeuille samen? Onder welke voorwaarden kan een corporatie nog maatschappelijk investeren? Hoe komen partijen samen tot aantrekkelijke proposities? Al deze vragen komen langs in deze module. De module geeft inzicht in de financiële afwegingskaders van de verschillende actoren die werkzaam zijn in stedelijke ontwikkeling.

In deze module ontrafelen we deze markten en brengen we de relaties in kaart.
Daarbij wordt duidelijk dat de Nederlandse woningmarkt nauw is verbonden met diverse internationale financiële markten. Dat betekent dat de Brexit en de Amerikaans-Chinese handelsoorlog effect kunnen hebben op de markt in Nederland. Kun je daar als professional op anticiperen? Ja, maar dat vraagt wel kennis van de mechanismen en een scherpe analytische blik, alsmede kennis van financiële rekenkunde, waardering en regionale economie. Het maken van lange termijn strategische financiële afwegingen in gebiedsontwikkelings-projecten vraagt daarmee technische kennis, maar vooral ook vermogen om de dynamiek van stedelijke economische regio’s te analyseren. De input in financiële rekenmodellen is namelijk minstens zo belangrijk als de rekenkunde zelf. 

Deze module leert je de juiste vragen te stellen en daarmee beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Welke projecten zijn prioritair en welke juist niet, en vooral waarom? En hoe beoordeel je eigenlijk haalbaarheid? Daarbij maakt het overigens nogal uit of je op de stoel van een lokale beleidsmaker, ontwikkelaar, corporatiemedewerker of nationale beleidsmaker zit. Elk van deze actoren maakt eigen afwegingen op basis van specifiek verantwoordelijkheden, belangen en uitgangspunten.
Het tweede deel van de module gaat dan ook juist in op de afwegingskaders van verschillende actoren: hoe bepaalt een ontwikkelaar waar te investeren? Wat is eigenlijk een aantrekkelijke propositie voor een private equity belegger? Hoe gaat onze hoofdstad eigenlijk om met de druk op de markt? Maar ook, hoe kun je reg

Kortom, hoe komen we tot strategische financiële afwegingen binnen en tussen projecten in het complexe werkveld van gebiedsontwikkeling. Resultaat van deelname aan deze module: inzicht in de belangen, de taal en de tools van verschillende professionals in de vastgoedmarkt. Met dat inzicht op zak kun je de juiste vragen stellen, je collega’s scherp houden en uiteindelijk betere beslissingen nemen.

Theorie en praktijk

In deze module komt in 7 collegedagen de theorie van het financiëren en investeren langs. Studenten gaan aan de slag met de (impact van) grond en gebiedsexploitaties en daarnaast is er een flink aantal sprekers uit de praktijk dat vertelt hoe zij (financierings) afwegingen maken.De module wordt afgesloten met een integratiecasus. 

Collegethema's

 1. Beleggen in vastgoed
 2. Rekenen aan grond en gebieden
 3. Risico- en marktomstandigheden
 4. Onderhandelen en samenwerken
 5. Meervoudige waarde en brede welvaart
 6. Verduurzaming in gebiedsontwikkeling
 7. Investeringsselectie 

Docenten

Bijdragen van onder meer:

 • Prof. dr. Frank van Oort
 • Ir. Michel van Rhee
 • Drs. Helen Amerika
 • Ing. Patrick Joosen
 • Mr. drs. Carolien Schippers
 • Drs. Theo Stauttener
 • Drs. Jeroen van Haaren

Aanmelden

De module Urban Investment & Finance loopt van 16 mei tot en met 27 juni 2023.
Je kunt je aanmelden via het programmabureau: stuur een mail naar; mastercitydeveloper@ese.eur.nl
 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen