Contact

Voor meer informatie over (de activiteiten van) het MCD Kennisnetwerk kunt u contact opnemen met de secretaris:
secretarismcd@gmail.com

Om lid te worden vult u het inschrijf- en machtigingsformulier in en mailt u dit (ingescand) naar bovenstaand adres.