Module 4 Urban Investment & Finance

Financiële afwegingskaders in stadsprojecten

Hoe ontwikkelt de economie zich en wat betekent dit voor partijen in stedelijke projecten? Welk effect heft de conjunctuur op prijzen en posities? Hoe kiest een ontwikkelaar kansrijke projecten? Hoe stelt een belegger zijn portefeuille samen? Onder welke voorwaarden kan een corporatie nog maatschappelijk investeren? Hoe komen partijen samen tot aantrekkelijke proposities? Al deze vragen komen langs in deze module. De module geeft inzicht in de financiële afwegingskaders van de verschillende actoren die werkzaam zijn in stedelijke ontwikkeling.

MCD leert deelnemers elkaars business cases en belangen doorgronden, wat leidt tot wederzijds begrip en een meer voorspoedige samenwerking.
René Kamperman MSc. MCD
Hoofd Projectmanagement BPD

Risico en rendement

In deze module staat allerleerst de vraag centraal waarom je in sommige projecten wel en in andere niet zou moeten investeren. Hierbij komen de investeringscriteria zoals rendement en risico aan de orde. Gewenste rendementen en te accepteren risico’s worden door ontwikkelaars, overheden, corporaties en verschillende typen beleggers uiteenlopend beoordeeld. Hoe nemen deze partijen investeringsbesluiten? En hoe rekenen ze aan grond en vastgoed? Tijdens de collegedagen wordt duidelijk hoe zij omgaan met onzekerheid en ervoor zorgen dat er toekomstbestendig wordt ontwikkeld. Ook de stap naar portefeuillemanagement wordt behandeld.

Effectieve proposities

Een ontwikkelend pensioenfonds hanteert niet hetzelfde businessmodel als een private equity belegger. Ze beoordelen de haalbaarheid van een project op een andere manier. Deze module biedt inzicht in de beoordelingswijzen van investeerders. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om de (investerings)doelen van actoren te lezen, daarop te sturen en effectieve proposities te formuleren.

Financieren

Het verkrijgen van financiering is eenvoudiger wanneer je als stedelijk ontwikkelaar de belangen en afwegingen van financiers kent. Hoe beoordeelt een bank risico en rendement? Welk beleid voert een bank ten aanzien van uitstaande leningen? Waarom heeft het monetair beleid van andere landen invloed op de financierbaarheid van projecten in Nederland?

Contracten

Natuurlijk moeten afspraken tussen actoren uiteindelijk ook vastgelegd worden in contracten. Welke ruimte is er voor afspraken tussen publiek en privaat? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er op het gebied van contracteren en hoe verhouden nieuwe vormen van ontwikkeling zich tot bestaande regelgeving?

Theorie en praktijk

In deze module komt in 7 collegedagen de theorie van financieren en risicobepaling langs. Studenten gaan aan de slag met de (impact van) grond en gebiedsexploitaties en daarnaast is er een flink aantal sprekers uit de praktijk dat vertelt hoe zij (financierings) afwegingen maken.
De module wordt afgesloten met een integratiecasus. Dit jaar staat de herontwikkeling van het Suikerterrein in Groningen centraal.

Collegethema's

 1. Financiële- en vastgoedmarkten
 2. Financial engineering; Rekenen aan grond en gebieden
 3. Onderhandelen en samenwerken
 4. Prijsvorming op vastgoedmarkten
 5. Samenwerken en prioriteren
 6. Effectieve proposities
 7. Integratiecasus Suikerterrein Groningen

Docenten

Bijdragen van onder meer*:

 • Prof. dr. Frank van Oort
 • Drs. Bart Douw
 • Dr. Erik Braun
 • Prof. dr. ir. Arno van der Vlist
 • Ir. Michel van Rhee
 • Drs. Frank ten Have
 • Ing. Patrick Joosen
 • Drs. Nicole Maarsen MRE
 • Drs. Jeroen van Haaren

Aanmelden

De eerstvolgende module Urban Investment & Finance wordt gegeven van 15 mei t/m 26 juni 2019. Je kunt je aanmelden via het programmabureau 010-4082567 of mail naar info@mastercitydeveloper.nl. Download de brochure om alle informatie nog eens rustig na te lezen.