M8 International Urban Development

Gebiedsontwikkeling in een internationale context

Hoe werken steden en gebiedsontwikkelingen in andere landen? Wat kunnen we leren van steden als New York als het gaat om de verhouding tussen overheid, markt en burgers in het aansturen, organiseren en financieren van stedelijke projecten? Tijdens de internationale studiereis staat het trekken van lessen voor je eigen professionele Nederlandse praktijk en mogelijke afstudeeronderwerp centraal. Laat je inspireren!

Internationale trends en lessen

Maatschappelijke en economische trends die doorwerken in stedelijke gebieden en projecten komen in New York in extreme mate tot uiting. Zo zijn het realiseren van klimaatadaptie, betaalbare woningbouw, en duurzame mobiliteit hier bij uitstek urgente uitdagingen.
De antwoorden op dit soort vraagstukken zijn anders dan in Nederland, maar bieden ons wel concrete inzichten en soms zelfs instrumenten voor de eigen praktijk.

Veranderende publieke, private en maatschappelijke rollen

In het buitenland veranderd de publieke, private en maatschappelijke rolverdeling in gebiedsontwikkeling constant. In Nederlandse praktijk zien we, naast meer beleid en regelgeving, ook steeds meer initiatief van marktpartijen, ondernemers en burgers bij gebiedsprojecten.
Voor onze praktijk is het daarom zeer relevant om te begrijpen hoe er in de Amerikaanse rolverdeling tussen partijen tot concrete resultaten wordt gekomen. Levert meer markt en burgerinitiatief ook gebieden op met kwaliteit?

Studiereis als inspiratiebron voor eigen praktijk

Tijdens de intensieve buitenlandse studiereis staat de uitwisseling van kennis en ervaringen voorop. Het week programma bestaat uit een mix van gebiedsprojectbezoeken, lezingen van stedelijke professionals en wetenschappers, en veldonderzoek en groepspresentaties.
Alles staat ten dienste van het opdoen van inspiratie voor, en het mogelijk vertalen van instrumenten naar, je eigen praktijk en afstuderen.

Docenten

Bijdragen van onder meer:

  • Dr. ir. Erwin Heurkens
  • Dr. Wouter Jan Verheul

Aanmelden

De module International Urban Development wordt gegeven van 12 juni tot en met 10 juli 2025. De studiereis vindt plaats van 15 tot en met 21 juni 2025.
Wil je je aanmelden? Stuur dan een email naar: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

LET OP: het is ook nog mogelijk om in 2023 de module International Urban Development te volgen, dit is dan Module 6 van MCD19. De startdag is op dinsdag 7 november 2023, de studiereis gaat naar New York en vindt plaats van 12-17 november 2023 en de  terugkomdag is 28 november 2023. Inschrijven kan via: mastercitydeveloper@ese.eur.nl

 

 

 

Met name het uitdiepen van een stedelijke casus met medestudenten van verschillende organisaties vond ik leerzaam. Tijdens de module International Urban Development waarbij een internationale casus centraal staat, leerde ik juist veel over de Nederlandse context. De internationale setting houdt een spiegel voor en laat je anders kijken naar de wijze waarop in Nederland gebiedsontwikkeling georganiseerd is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen